BRICO – 29/05/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche vermeldt:
“Voor de makers” en het logo van de adverteerder;
“Vrijdag 11/05 – Zaterdag 12/05”;
“-15%* op alles! – Met de kaart (afbeelding van de kaart “MijnBrico”) Vraag ze gratis aan in de winkel”.
Onderaan in kleine letters:
“*Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de Brico Discount kaart of andere lopende promoties. In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet u steeds van de voordeligste korting.
Actie niet geldig op diensten en verhuur, Vaste lage prijs producten en Baseline.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de reclame met de boodschap “15% korting op alles”. Na zijn aankoop bleek echter dat hij als klant de kleine lettertjes had moeten lezen want de korting gold niet op alles. Als klant voelde hij zich gelokt met een boodschap die dus niet strookt met de werkelijkheid. Volgens hem heeft de adverteerder niet genoeg moeite gedaan om de aandacht van de klant ook te vestigen op de “kleine lettertjes” en is het op zijn minst bedrieglijk te noemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is de mening toegedaan dat de beperkende voorwaarden met betrekking tot de gewraakte kortingsactie voldoende helder werden gecommuniceerd. Hij deelde mee dat op alle uitingen achter het kortingspercentage of elders in de uiting werd verwezen naar de beperkende voorwaarden middels een asterisk (*). Deze beperkende voorwaarden luidden als volgt: “Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de Brico Discount kaart of andere lopende promoties. In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet u steeds van de voordeligste korting. Actie niet geldig op diensten en verhuur, Vaste lage prijs producten en Baseline.”.
Het middels een asterisk verwijzen naar beperkende voorwaarden in reclame-uitingen is geen ongebruikelijke vorm van informeren van de klant inzake deze voorwaarden. Het is door de adverteerder derhalve niet onnodig lastig gemaakt voor de klant om op de hoogte te zijn van de beperkende voorwaarden en de klant had relatief eenvoudig van deze voorwaarden kennis kunnen nemen. Sterker nog, de beperkende voorwaarden waren terug te vinden onderaan de uiting. Van misleiding van de klant kan dus volgens de adverteerder geen sprake zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en vastgesteld dat de asterisk in de claim “-15%* op alles!” verwijst naar de volgende vermelding in kleine letters onderaan de affiche:
“*Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de Brico Discount kaart of andere lopende promoties. In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet u steeds van de voordeligste korting.
Actie niet geldig op diensten en verhuur, Vaste lage prijs producten en Baseline.”.

De Jury is van mening dat er aldus op de affiche zelf voldoende duidelijk op wordt gewezen dat er beperkende voorwaarden gelden en dat deze voldoende eenvoudig kunnen worden geraadpleegd door de consument.

Zij is tevens van mening dat het hier in hoofdzaak gaat om voldoende gebruikelijke cumulbeperkingen van kortingen met andere lopende promotionele acties.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRICO
Product/Dienst: Brico
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/05/2018