BRICO – 23/09/2022

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
“Van zaterdag 30 juli tot maandag 1 augustus, wacht er jou een echte buitenkans bij Brico, en bij BricoPlanit. Je krijgt maar liefst 15% korting op alles. Met je getrouwheidskaart. In alle winkels van Brico, BricoPlanit, BricoCity en op Brico.be. Voorwaarden in de winkel.”

De Facebookpost bevat onder andere de volgende tekst:
“Van zaterdag 30 juli tot en met maandag 1 augustus geldt er 15% korting op alles, dankzij je getrouwheidskaart! Kom meer te weten via de volgende link: (…)”.
Daaronder in grote gele letters op een rode achtergrond: “-15%* op alles”, met erboven “van zaterdag 30 juli t.e.m. maandag 1ste augustus” en eronder “Dankzij de kaart - Gratis beschikbaar in de Brico APP of in de winkel”.

Op de startpagina van de website van de adverteerder, in grote gele letters op een rode achtergrond: “-15% op alles”, met erboven “van zaterdag 30 juli t.e.m. maandag 1ste augustus” en eronder “Dankzij de kaart - Gratis beschikbaar in de Brico APP of in de winkel”. Daarnaast op een gele achtergrond “-15% op alles*”, “Profiteer van 15% korting op alles*. Actie geldig in de Brico, BricoPlanit & BricoCity-winkels en online. Ontdek ook alle opruimkortingen en de recyclage-actie op een draagbare elektrische machine. Bekijk de terugroepactie op het home sweet home assortiment.”.
Bij doorklik komt men op een pagina met in grote gele letters op een rode achtergrond: “-15%* op alles”, met “van zaterdag 30 juli t.e.m. maandag 1ste augustus” en “Dankzij de kaart - Gratis beschikbaar in de Brico APP of in de winkel”. Daarnaast “-15% op alles*”, “Actie geldig in de Brico, BricoPlanit, BricoCity-winkels en online. *Zie voorwaarden onderaan de pagina.” en een knop “Begin met het shoppen”.
De voorwaarden onderaan de pagina vermelden onder andere het volgende:
“Niet geldig op diensten en verhuur, bestelbonnen, “vaste lage prijs” en “massaverkoop” producten, op de merken Baseline en Xceed, zonnepanelen en de Cadeaupas.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het gebruik van de term “alles” misleidend ten aanzien van de elders vermelde beperkende voorwaarden. Op de Facebookreclame verwijst een asterisk naar modaliteiten die niet worden gepreciseerd (men moet naar de site van de adverteerder gaan om hen te ontdekken).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie in kwestie via verschillende kanalen aangeboden is, namelijk via radio, Facebook, website, newsletter en affiche.
In de tekst op Facebook was er een verwijzing naar de actie op zijn website.
Voor de publiciteit via de website is er een verwijzing naar de voorwaarden verbonden aan de commerciële actie.
Enkel bij de radioreclame zijn de voorwaarden niet expliciet vermeld omdat er beperkingen waren qua tijd voor deze spot, maar er wordt een verwijzing gemaakt naar de voorwaarden in de winkel.
Hij verwees vervolgens naar de tekst van de voorwaarden op zijn website, en voerde dienaangaande aan dat hij dus de korting aanbiedt op alle artikelen die onder het ‘klassieke’ gamma vallen. De categorieën van artikelen die uitgesloten worden vallen volgens hem niet onder de noemer van een klassiek of standaard product. Het gaat ofwel om producten of diensten waar afspraken met derde partijen aan verbonden zijn of om producten die reeds een zeer lage prijs hebben (zoals vaste lage prijs). Bij de laatste producten doet hij reeds een commerciële inspanning naar de klant toe en kan hij om juridische redenen niet de prijs nog verlagen omdat hij dan onder de aankoopprijs zou verkopen. Hij voegde nog het volgende toe:
- Diensten en verhuur: hier zijn vaste prijsakkoorden met derde partijen waar hij aan verbonden is (bv. verhuur van gereedschappen).
- Bestelbonnen: hier gaat het over artikelen die op datum van de actie nog niet in de winkel aanwezig zijn.
- Zonnepanelen: hier zijn ook vaste prijs akkoorden met derde partijen die voor de levering en installatie zorgen.
- Baseline & Xceed: dit zijn reeds producten in het lagere prijs segment.
- Vaste lage prijs en ‘massaverkoop’ producten: dit zijn artikelen aan uitzonderlijk lage prijzen die ook als dusdanig aangeduid zijn in de rekken in de winkel.
De aangeboden korting van min 15 % is dus geldig op de meeste artikelen in zijn gamma en de uitsluiting van bepaalde artikelen van die korting houdt geen nadeel in voor de klant omdat het vaak om producten gaat die al aan een verminderde prijs verkocht worden of om diensten die in samenwerking met externe leveranciers aangeboden worden. Hij heeft niet als doel gehad om de klant bewust te misleiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende reclamedragers waarnaar de klager verwijst.

De Jury heeft vastgesteld dat de betrokken promotionele actie gewag maakt van “-15% op alles”, waarbij in de radiospot vermeld wordt “Voorwaarden in de winkel.”, de Facebookpost verwijst naar de website en op de betrokken website wordt verwezen naar voorwaarden onderaan de pagina, met name via asterisken.

De Jury is vooreerst van mening dat deze verwijzingen naar het bestaan van beperkende voorwaarden op de verschillende dragers voldoende duidelijk zijn en dat de voorwaarden in kwestie op de website van de adverteerder gemakkelijk geraadpleegd kunnen worden door de consument.

Vervolgens heeft de Jury er nota van genomen dat de voorwaarden in kwestie verduidelijken dat de actie niet geldig is op diensten en verhuur, bestelbonnen, “vaste lage prijs” en “massaverkoop” producten, op de merken Baseline en Xceed, zonnepanelen en de Cadeaupas.

Zij heeft eveneens terdege nota genomen van de uitleg van de adverteerder met betrekking tot de verschillende uitgesloten productcategorieën, die met name geen deel uitmaken van de klassieke producten, maar producten of diensten zijn waar afspraken met derde partijen aan verbonden zijn of producten die reeds een zeer lage prijs hebben.

In dit verband is zij van mening dat het hier gaat om voldoende gebruikelijke beperkingen waaraan de gemiddelde consument zich mag verwachten in het kader van een dergelijke promotionele actie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclames niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRICO
Product/Dienst: Brico
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/09/2022