BRICO – 22/04/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

VO1: “Hallo makers, nu zaterdag bij Brico 15% op alles en zelfs 20% met de Brico discountkaart. Een goeie reden om aan de slag te gaan.”
VO2: “Voor de makers. Brico.”

Op de website wordt de actie als volgt aangekondigd:

“Zaterdag 02/04
-15%*
Op alles
-20%* op alles met de kaart Brico
Voor de makers, Brico
Nu zaterdag 2/04: -15% op alles en -20% met de Brico Discount kaart
*actie geldig op brico.be en in sommige winkels”.

Motivering van de klacht(en)

De klager bezocht op zaterdag 2 april de Brico-winkel te Sint-Pieters-Leeuw, waar bleek dat er geen korting was. Hem werd meegedeeld dat de korting slechts gold voor winkels te Brussel. De radiospot bevat nochtans geen enkele nuance over de beperking tot Brussel, hoewel de zender uitzendt in gans Vlaanderen. Op de website staat vermeld dat de actie online geldt en in sommige winkels, zonder te vermelden om welke winkels het gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie betrof een algemene korting die geldig was op
- zaterdag 02/04 in al de Brico’s in het Nederlandstalige landsgedeelte
- zondag 03/04 in alle Brico’s in het Franstalige landsgedeelte

De radiospots waarvan sprake is werden op de Nederlandstalige zenders uitgezonden met betrekking tot de korting op zaterdag 02/04 en op de Franstalige radiozenders met betrekking tot de korting op zondag 03/04. Er waren inderdaad 4 Nederlandstalige winkels die hierop een uitzondering vormden, met name de Brico’s van Zemst, Vilvoorde (Luchthavenlaan), Korbeek-Lo en Zaventem. Deze winkels waren uitzonderlijk geopend op zondag 03/04 en gaven de korting dus op zondag ipv zaterdag, hoewel ze behoren tot de Nederlandstalige winkels. Deze uitzondering werd gepubliceerd in een folder.

Dezelfde communicatie werd ook online gepubliceerd op www.brico.be. De reden waarom “sommige winkels” werd is omwille van het feit dat voor diegenen die op de taalgrens wonen de boodschap in NL kunnen zien maar vervolgens wel naar een winkel kunnen gaan over de taalgrens.

De winkel in Sint-Pieters-Leeuw had de korting op zaterdag gewoon moeten geven, het zou hier gaan over een misverstand.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot die een actie met een korting aankondigt. Zij heeft ook kennis genomen van het feit dat de korting in kwestie online en in sommige winkels gold en dit op zaterdag 2 april in het Nederlandstalig landsgedeelte en op zondag 3 april in het Franstalig landsgedeelte.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury ook genoteerd dat 4 Nederlandstalige winkels hierop een uitzondering vormden omdat ze uitzonderlijk geopend waren op zondag 3 april en de korting dus op zondag gaven hoewel ze tot de Nederlandstalige winkels behoren, en dat deze uitzondering gepubliceerd werd in een folder. De Jury heeft er nota van genomen dat de winkel waar de klager op zaterdag 2 april naartoe ging de korting wel had moeten geven. Volgens de adverteerder zou het hier gaan over een misverstand.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat de radiospot de actie in kwestie aankondigt zonder verwijzing naar de voorwaarden of beperkingen van de actie.

De Jury is van mening dat de consument aldus niet genoeg geïnformeerd wordt en dat de radiospot van aard is om hem te misleiden omtrent de draagwijdte van de actie.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de website van de adverteerder dezelfde actie aankondigt aan de hand van de tekst “Actie nu zaterdag 02/04/2016 -15%* op alles en -20%* op alles met de kaart Brico” met een asterisk die onder meer naar het volgende verwijst: “*actie geldig op brico.be en in sommige winkels”.

Bij gebrek aan duidelijke informatie op de website over welke winkels op welke datum de korting gaven, is de Jury van mening dat de wijze waarop de actie op de website aangekondigd wordt de gemiddelde consument ook kan misleiden omtrent de draagwijdte van de actie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot en de website misleidend zijn in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames in de toekomst te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclames niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij rekening zal houden met de beslissing.

Adverteerder: BRICO
Product/Dienst: Brico
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/04/2016