BRICO – 19/06/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Je papa is je held. Altijd geweest. Hij klaart thuis alle klussen.”
Vader (sukkelend met zaag): “Maar enfin zeg!”
VO: “Hij verzorgt de tuin met veel liefde.”
Vader (foeterend met heggenschaar): “Allee! Komaan!”
VO: “En hij hangt alle kaders aan de muur.”
Vader (zich bezerend met een hamer): “Voilà se! Ah!”
VO: “Nu zaterdag viert Brico alle vaders.
Bij aankoop van minimum 40 euro geeft Brico je een vaderdagactiviteit cadeau. Kajak, paintball, klimmen of een andere activiteit? Afspraak nu zaterdag bij Brico.
Voor de makers. Brico.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat we jarenlang voor de gelijkheid tussen man en vrouw strijden en vindt deze reclame heel stereotiep. De moeder doet ook klusjes en werkt ook in de tuin, niet alleen de man.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder beaamde zeker dat sommige vrouwen evenzeer en even goed klusjes kunnen uitvoeren als mannen. Het was zeker niet zijn bedoeling om vrouwen te kwetsen. Zijn diensten en producten zijn toegankelijk voor vrouwen en mannen en hij heeft in zijn aanbod en in zijn workshops aandacht voor beide doelgroepen.
Vaderdag is een ‘feest’dag voor vaders. Naar aanleiding van dit feest, heeft hij een specifieke reclameboodschap naar deze specifieke doelgroep gebracht. Dit kan volgens hem niet als discriminatie of als een stereotiepe actie worden aangemerkt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie. Volgens haar gaat het hier om een ludieke en humoristische spot ter gelegenheid van Vaderdag, die geen uitspraak bevat over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.

De Jury is van mening dat de spot niet beweert of de indruk wekt dat de taken in kwestie de exclusieve taken van de man zijn of dat vrouwen niet in de tuin zouden kunnen werken of geen klusjes zouden kunnen uitvoeren.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een genderstereotype te bestendigen dat indruist tegen de evolutie van de maatschappij.

De Jury heeft tevens geoordeeld dat deze spot noch seksistisch noch denigrerend voor de vrouw of voor de man is.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie geen inbreuk uitmaakt op de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRICO
Product/Dienst: Vaderdagactie
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/06/2018