BRICO – 16/11/2012

Beschrijving van de reclame

De aanbieding « Briquettes de lignite » vermeldt « Combustible non polluant » en de aanbieding « Combustible 100 % naturel "Novantra" » vermeldt « Respecte l'environnement ».

Motivering van de klacht(en)

Brico kondigt prijsverminderingen aan voor de bruinkoolbriketten en voor de 100% natuurlijke vaste brandstof “Novantra” door deze brandstoffen als “niet vervuilend” of “het milieu respecterend” voor te stellen. De zogezegde milieukwaliteiten die aan deze brandstoffen worden toegekend zijn leugenachtig en misleiden de consument over de reële impact van hun gebruik op het milieu. De verbranding hiervan om te verwarmen blijft natuurlijk zeer vervuilend.

Bruinkool (fossiel gesteente tussen turf en steenkool in) is een fossiele brandstof waarvan de verbranding het meeste CO2 uitstoot per eenheid geproduceerde warmte. Haar calorisch vermogen ligt lager dan dat van steenkool (+/- 20.000 kJ/kg tegenover +/- 29.000 kJ/kg). Het is dus een weinig rendabele brandstof, temeer zij in natuurlijke staat een hoog percentage water bevat, wat impliceert dat ze gedroogd en vermaald moet worden. Ze is bovendien rijk aan sulfide, wat vervuiling veroorzaakt die verantwoordelijk is voor zure regen.

Novantra is een mengeling van antraciet steenkool en coke van petroleum dat een residu is van de distillering van petroleum. De verpakking kondigt een zwavelgehalte onder 1% aan. Maar een zwavelgehalte van (bv.) 0,8% is nog altijd 160 keer groter dan dat van stookolie met 50 deeltjes per milioen, of 0,005% zwavel. De verbranding van een zak van 25 kg Novantra die maar 0,8% zwavel zou bevatten stoot evenveel zwavel uit in de lucht als een tank van 4000 liter stookolie. Ter vergelijking, natuurlijk gas bevat slechts sporen van sulfieten.

Tenslotte kunnen de bruinkoolbriketten en Novantra, wat het stof en de niet-verbrande deeltjes betreft, er niet prat op gaan niet-vervuilende brandstoffen te zijn.

Anderzijds verbiedt het KB van 26/07/1971, dat voor zover de klager weet nog steeds in werking is, verbranding van turf en bruinkool in stedelijk gebied enerzijds, alsook het gebruik van brandstoffen met een zwavelgehalte boven 1% in gewicht anderzijds.

Bovendien schendt het gebruik van absolute slogans zoals « non polluant » en « respecte l’environnement » de bepalingen van de Milieureclamecode (artikels 1, 3, 6 en 7).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij al gedurende verschillende jaren dezelfde omschrijvingen gebruikt volgens de informatie verkregen van zijn leveranciers en die tot op heden nooit betwist is geweest...

Sinsdien zijn de noties van brandstoffen die “niet vervuilend” of “het milieu respecterend” zijn effectief samen met onze tijdgeest geëvolueerd. Op dezelfde manier als vandaag de pellet brandstof beschouwd wordt als ecologisch omdat het kan worden betaald met ecocheques, maar hoe zal dit zijn binnen 5 of 10 jaar?

Niettemin en omdat deze USP (Unique Selling Proposition) aanleiding geven tot verwarring, engageert de adverteerder zich om niet meer op deze manier over deze producten te communiceren. Deze twee USP zullen derhalve uit de communicatie verwijderd worden, wat de leveranciers er ook van zeggen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclameboodschappen in kwestie brandstoffen voorstellen door « Combustible non polluant » en « Respecte l'environnement » te vermelden.

De Jury is van oordeel dat deze beweringen absoluut zijn en van aard om de consument te misleiden met betrekking tot de gevolgen van deze producten voor het milieu.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie in strijd is met artikels 1, 3, 6 en 7 van de Milieureclamecode.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame vanaf heden niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de betwiste vermeldingen van de site verwijderd.

Adverteerder: BRICO
Product/Dienst: Brandstoffen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  16/11/2012