BRICO – 11/06/2008

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een stem horen die door een microfoon spreekt:
“Beste Brico klanten, op zoek naar dat originele cadeautje voor Vaderdag? Brico heeft leuke werktuigen en nog veel meer, zoals een mp3-autoradio met Bluetooth en USB stick voor slechts 129 EUR tot 7 juni.”

Voice off: “Gehoord, kinderen? Kom eens terug met de mama, hé.”

Jingle en tekst: “Brico helpt u alles te verwezenlijken.”

Motivering van de klacht(en)

Een stem richt zich rechtstreeks tot de kinderen (iets in de zin van: vergeet niet snel aan mama te zeggen dat men dit moet kopen voor papa).

Deze reclame is in strijd met art. 94/5§1en 2 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, daar deze de goedgelovigheid van de kinderen uitbuit.

Zij is tevens strijdig met art 7 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel waarin bepaalt wordt dat men de onervarenheid of goedgelovigheid van de kinderen niet mag uitbuiten, noch hun loyaliteit tov de ouders op de proef mag stellen.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze boodschap zich richt tot “Brico-klanten”, hetgeen blijkt uit de eerste zin van de spot. Hij preciseerde tevens dat de opbouw van de spot deze wijze van voorstelling systematisch gebruikt aangezien het eerste gedeelte van de boodschappen die dit jaar ontwikkeld werden telkens de stem laten horen van een persoon die gebruik maakt van de interne radio van het Brico-magazijn. Idem voor het einde van de spots waar men een totaal andere toon te horen krijgt, namelijk een reactie van een Brico klant. Deze reactie is humoristisch en figuurlijk. De adverteerder stelde uit de klacht af te leiden dat het figuurlijke en de humor niet werden begrepen. Het lijkt hem dan ook onmogelijk dat de creatieve doelstellingen van een radiospot door alle luisteraars positief begrepen en beoordeeld worden. Niettegenstaande heeft hij er zich toe verbonden om steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om verkeerde interpretaties zoveel mogelijk uit te sluiten en dit teneinde geloofwaardig over te komen en vanuit zijn sympathie voor de Belgische luisteraars.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat na de aanprijzing van een product, de spot eindigt met de volgende zin: Gehoord, kinderen? Kom eens terug met de mama, hé.”

Volgens de Jury volgt uit deze zin dat de beslissing om het product aan te kopen voor vaderdag (het gaat dus niet om een product bestemd voor kinderen) uitsluitend toebehoort aan de moeder (kom nog eens terug met de mama).

Rekening houdend met wat vooraf gaat, is de Jury van mening dat deze reclame niet van aard is om de onervarenheid of goedgelovigheid van kinderen uit te buiten, noch om de autoriteit/verantwoordelijkheid/oordeel van de ouders te ondermijnen.

Anderzijds merkt de Jury op dat deze reclame de kinderen niet verzoekt om hun ouders of andere volwassenen te overtuigen om het product voor “hen (als kind)aan te kopen (het gaat om een cadeau voor vaderdag). Zij is van mening dat deze spot gericht is aan volwassenen, Brico klanten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRICO
Product/Dienst: Vaderdagactie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/06/2008