BRANTANO – 25/09/2000

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont op een blauwe achtergrond de foto van een man met daaronder “Opsporingsbericht”. Een stem beschrijft uiterlijk en kledij van de vermiste en eindigt met “…elegante lichtbruine en geveerde schoenen… met zeer mooi afgewerkte stiksels…”, waarna het merk Brantano in beeld komt.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misbruik makend van de aandachts-trekker “opsporingsbericht” wat leidt tot banalisatie van de echte opsporingsberichten. De deontologische aanvaardbaarheid van de campagne wordt in vraag gesteld, aangezien getroffen families emotioneel kunnen geraakt worden door deze reclameboodschap.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de TV spot van aard is verwarring te veroorzaken in hoofde van de kijkers die aan het begin van de spot zouden kunnen denken dat het een echt opsporingsbericht betreft. De reclame is dan ook van aard negatieve reacties uit te lokken bij het publiek en overheidsinstanties. Deze materie is echter zeer gevoelig en banalisatie van dergelijke berichten dient vermeden te worden.
Zij was eveneens de mening toegedaan dat het toevoegen van een kleine reproductie van het logo in de Franse versie niet van aard is de spot onbetwistbaar te maken. De Jury deed derhalve de aanbeveling de spot niet langer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet gelden dat het niet zijn bedoeling is mensen te choqueren of te kwetsen en steeds de humor in zijn reclame wil laten overheersen, alsook dat naar zijn mening een voldoende onderscheid wordt gemaakt met een echt opsporingsbericht. Niettegenstaande zal hij zijn sociale verantwoordelijkheid opnemen en de spot niet langer verspreiden.

Adverteerder: BRANTANO
Product/Dienst: Schoenen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  25/09/2000