BRANTANO – 01/07/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Gratis een stevige Duvel”, toont de scène van de kruisiging zoals in een stripverhaal waar Jezus die omringd is door de 2 moordenaars wegloopt en men slechts nog zijn been ziet met de tekst : “je zou gek zijn om deze promotie te missen”. De doornkroon en de spijkers vallen van het kruis. Daarnaast worden verschillende modellen van schoenen afgebeeld met telkens de naam van het model, de beschikbare maten en de prijs. Tekst onderaan : “ bij een aankoopbedrag van herenschoenen vanaf €60 op vrijdag 6 juni en zaterdag 7 juni. Veel, hééél, veel, veel …veel schoenen. En plots staan ze daar : jouw uitverkoren paar. Gratis , een stevige Duvel met glas in een leuke verpakking”, met daarnaast de afbeelding van een glas, een flesje en de verpakking van Duvel, alsook het logo van Brantano met de vermelding : “Zoveel mensen, zoveel schoenen”, het website-adres en de verschillende verkooppunten.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend, beledigend, respectloos t.a.v. christenen en overschrijdt de grenzen van de goede smaak en het aanvaardbare daar zij spot met de kruisiging van Christus hetgeen een centraal gegeven uitmaakt van het christelijk geloof en aldus een onderwerp betreft dat men met een minimum aan respect dient te benaderen. Het is onaanvaardbaar om een sterk beeld van een godsdienst te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Deze reclame wil humoristisch zijn, maar dergelijke verwijzing raakt de godsdienstige symbolen en de grondslag van de maatschappij, die eerbied voor de vrijheid van godsdienst impliceert.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij er in zijn reclameboodschappen steeds naar streeft om niemand te kwesten en ten alle tijde probeert om het humoristische aspect te laten overheersen. Het uitbeelden van de Christus figuur die wegloopt teneinde het aantrekkelijk aanbod bij Brantano niet te hoeven missen leek hem een leuk idee, zonder meer.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de afbeelding van de kruisiging van Jezus onder de vorm van een cartoon, wel degelijk spottend kan overkomen en derhalve godsdienstige overtuigingen kan kwetsen (waarvan de verschillende klachten getuigen), temeer daar de kruisiging van Jezus een centraal gegeven van het christelijk geloof uitmaakt. Daar dergelijke vorm van communicatie het vertrouwen van het publiek in de reclame kan ondermijnen en als ongepast en onfatsoenlijk kan overkomen, heeft de Jury op basis van art. 1 van de IKK code aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden. Zij nam er nota van dat de actie slechts liep tot 7 juni 2003, maar heeft aan de adverteerder verzocht om uitdrukkelijk te bevestigen dat dergelijke afbeelding ook naar de toekomst toe niet meer zal aangewend worden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat het gebruik van de advertentie werd stopgezet en dat ze in de toekomst niet meer zal gebruikt worden.

Adverteerder: BRANTANO
Product/Dienst: Herenschoenen
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  01/07/2003