BRACKX GEERT AUTOBEDRIJF – 07/07/2010

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « Kom langs en ontdek de straffe plannen bij Nissan tot 31 juli” toont links een Nissan Pixo met daarboven: “Het gamma Pixo vanaf € 6.675 Federale overheidspremie (1)(2) inbegrepen”.

Bij de Nissan Pixo staat een rode bol met “4,99% financiering(9)” in en een groene bol met “15% federale premie(1)(2).”

Daaronder in kleine letters: “Pixo beschikbaar in 1.0 (68pk); automatische versnellingsbak beschikbaar. (1) wettelijke federale premie van 15% op de aankoopprijs BTW inbegrepen. Enkel geldig voor particulieren en onder voorwaarde dat deze van kracht is op het ogenblik van levering van het voertuig. (2) Enkel op Pixo 1.0 met handgeschakelde versnellingsbak. (3) Voorbehouden aan natuurlijke personen.
Daaronder staan nog de gegevens van CO2-uitstoot en het brandstofverbruik.

Motivering van de klacht(en)

Hierop is duidelijk vermelding van 15% CO2 premie en na de prijs (federale overheidspremie 1 - 2 inbegrepen) men moet maar begrijpen wat dit wil zeggen.
Als men dan heel onderaan met een loep gaat zien (of op scan inzoomt) staat daar ergens verwezen dat die premie niet telt voor een automaat. Dit is totaal niet duidelijk en mag dat wel ? Hoeveel mensen die deze reclame zien zullen 100 % weten hoe het zit?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat door middel van een verwijzing er op duidelijk en ondubbelzinnige wijze wordt verwezen naar de voorwaarden van de federale korting en het gegeven dat deze korting enkel van toepassing is op de Nissan Pixo met handgeschakelde versnellingsbak. Het is duidelijk dat de aangever van de klacht deze reclameboodschap volledig heeft begrepen. Nissan Belgium meent door verwijzing naar de voorwaarden de consument voldoende te hebben ingelicht zodat er geenszins sprake kan zijn van misleidende reclame.

De verschillende versies van de Pixo zijn de volgende:
Pixo 1.0 Manueel – 4.4L/100KM - 103 G/KM
Pixo 1.0 Automaat – 5.2L/100KM – 122 G/KM.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie reclame maakt voor het gamma Pixo en onder meer het volgende vermeldt:
- ‘het gamma Pixo vanaf €6.675 federale overheidspremie (1)(2) inbegrepen’
- ‘als je in Wallonïe woont, geniet je ook van een eco-bonus van €800 (2)(3)’
- ‘15% federale premie (1)(2)’ (in een groene rond)
- en onderaan: ‘(2) Enkel op Pixo 1.0 met handgeschakelde versnellingsbak’.

Vooreerst heeft de Jury benadrukt dat de voorwaarden om de federale premie te bekomen, bepaald worden door de overheid en dit voornamelijk in functie van de CO2 uitstoot van elke specifiek model (ongeacht of het een manuele of automatische versnellingsbak betreft).

Gelet op het feit dat de advertentie reclame maakt voor het gamma Pixo in het algemeen is de Jury van mening dat het feit dat de federale overheidspremie niet geldt voor de Pixo met automatische versnellingsbak essentiële informatie is voor de consument i.v.m. de in de reclame vermelde prijs.

De Jury is ook van mening dat er, in de advertentie in kwestie, door middel van een verwijzing op duidelijk en ondubbelzinnige wijze wordt verwezen naar de voorwaarden van de federale korting en het gegeven dat deze korting enkel van toepassing is op de Nissan Pixo met handgeschakelde versnellingsbak. De Jury heeft derhalve geoordeeld dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dat punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRACKX GEERT AUTOBEDRIJF
Product/Dienst: Nissan
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/07/2010