BPOST – 27/04/2018

Beschrijving van de reclame

In de vorm van een animatiefilmpje toont de video een man die zucht aangezien hij een pakje verwacht en hij niet thuis was toen men langskwam om het te leveren. Men ziet vervolgens dezelfde man al glimlachend via zijn smartphone aangeven waar hij wenst dat het pakje geleverd wordt, daarna een postbode die aan de deur belt, die aanbelt bij de buurman (een oudere man die de deur opent), die het pakje levert voor de carport en die ten slotte met het pakje teruggaat naar een postkantoor, een postpunt en een pakjesautomaat.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster wenste te protesteren tegen deze reclame die enkel drie blanke mannen in beeld brengt. Volgens haar is dit beeld van de maatschappij onrealistisch en kwetsend voor andere groepen personen (gekleurde personen en vrouwen in het bijzonder).

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de video verschillende geanimeerde personages in beeld brengt om promotie te voeren voor de pakjesleveringsdienst van de adverteerder.

De Jury heeft er nota van genomen dat de video enkel blanke mannen toont. Zij is echter van mening dat deze niet van aard is om kwetsend over de komen ten aanzien van vrouwen of gekleurde personen voor de gemiddelde consument.

Zij is eveneens van mening dat de reclame geen discriminatie gebaseerd op geslacht of etnische afkomst bevat.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BPOST
Product/Dienst: Levering van pakjes
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/04/2018