BPOST – 20/06/2012

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een jongen die naar een kader kijkt met de foto van zijn grootvader, die hem een brief schrijft (de enveloppe is versierd met witte wolken op een blauwe achtergrond) en naar de brievenbus loopt om deze te versturen. Bij het sorteren van de post ziet men het signaal ‘reject’ en de geïntrigeerde houding van een bediende die de enveloppe gericht “aan opa in de hemel” neemt, nadenkt en aan een ballon naar de hemel stuurt.
Voice-over van het kind: “Liefste opa, we zijn gewonnen met de voetbal. En ik heb de schoonste goal gemaakt. Ik weet niet of je iets hebt kunnen zien van daarboven. Daarom heb ik je een briefje geschreven. Ik mis je hard. Groetjes van Louis. Veel groetjes.”
Tekst op het scherm: “bpost zorgt ervoor” + logo.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame helemaal walgelijk in de mate waarin deze gevoelens met betrekking tot de dood van een naaste (in dit geval een kleine jongen die tegen zijn opa praat) gebruikt. Maar volgens de klager raakt dit iedereen en schept het, via het kleine scherm, een verwachting waarvan men weet dat ze vals is en die men net zou willen vergeten! Daarenboven eigent B-Post zich het monopolie op het medelijden toe terwijl dit, eerlijk gezegd, niet representatief is voor de service die het moet, of zou moeten verzekeren... Het is dus misleidende reclame op het vlak van de emoties zowel als op het vlak van de koude realiteit van een maatschappij (de maatschappij in het algemeen en de Maatschappij bpost), die puur gebaseerd is op winst en helemaal niet op menselijkheid...
Stel u tenslotte het leed van alle mensen in rouw voor bij het zien van deze totaal foute boodschap. Neen! Er zijn grenzen aan het fatsoen! En de handel laat niet alles toe!
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het hem spijt dat de kla(a)g(st)er zich bedrogen voelt door het emotioneel karakter van de TV-spot en dat hij zeker niet de indruk wilde wekken geen respect te hebben ten opzichte van personen in rouw.

Hij meent echter dat deze klacht onontvankelijk is. De klacht lijkt hem immers veeleer een waardeoordeel te vellen dan betrekking te hebben op het niet naleven van de wetgeving of het niet naleven van de code voor reclame- en communicatiepraktijken.
Zijn interpretatie van het scenario van de TV-spot verschilt van die van de kla(a)g(st)er.
Een kleine jongen denkt aan zijn opa die niet meer is en heeft zin om hem over zijn dag te vertellen aangezien hij er trots op is een doelpunt te hebben gescoord bij het voetbal. Hij schrijft hem dus een brief en richt deze aan “opa in de hemel” en steekt hem in een postbus van bpost. Deze brief komt aan in het sorteercentrum en zou volgens de standaarden verwijderd moeten worden aangezien het adres van de ontvanger vanzelfsprekend niet identificeerbaar is. Eén van de postbodes is niettemin geraakt door deze brief die duidelijk van een kind komt en heeft de moed niet om hem te vernietigen of te verwijderen uit het distributiecircuit. Hij hangt de brief dan symbolisch aan een ballon en stuurt hem naar de hemel. Zoals de andere 30.000 medewerkers is het een toegewijde man met een goed hart die zin heeft om iets meer te doen voor zijn klanten dan zijn functieomschrijving bepaalt.

Sinds de verspreiding van deze spot heeft de adverteerder talrijke positieve reacties ontvangen via de sociale media, die hem meer representatief lijken voor de algemene mening van de bevolking.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een jongen toont die een brief adresseert “aan opa in de hemel” en een bpost bediende die de brief naar de hemel stuurt met een ballon.

De Jury is van mening dat het onderwerp met kiesheid behandeld wordt, op een ontroerende en niet schokkende manier.

De Jury is eveneens van mening dat het om een realiteit van het leven gaat, waar rouw met hoop getint is en waar de droom van het kind gerespecteerd wordt.

De Jury heeft geoordeeld dat het gerechtvaardigd is beroep te doen op emotie en dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de inhoud van de reclame en het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BPOST
Product/Dienst: BPost
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/06/2012