BOOTS HEALTHCARE – 09/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een spot begint met de tekst : “Clearasil proudly presents 2 imbecils, Luc and Sara.” Vervolgens worden deze 2 jongeren in beeld gebracht die van alles proberen om hun puisten kwijt te geraken: stofzuiger, overdreven veel poeder enz..en ondertussen verschijnen er verschillende woorden en zinnen op het scherm: “sukkel, wat een oen, goed gek, debiel, onmogelijk toch waar, zij gebruiken geen clearasil, kom ze straffen.” Op het einde van deze spot bevinden deze 2 jongeren zich buiten waar ze nat gespoten worden. Tekst: “meer info: www.clearasil.be”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stimuleert onverdraagzaamheid op het vlak van uiterlijk en impliceert dat als men niet voldoet aan een ideaal (in dit geval het hebben van jeugdpuistjes), men een oen en een sukkel is en men bovendien hiervoor kan gestraft worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot geenszins de onverdraagzaamheid stimuleert en evenmin die bedoeling heeft, temeer daar de doelgroep juist jongeren betreft. Hij benadrukte dat de spot op een karikaturale manier kritiek levert op het feit dat jeugdpuistjes niet om het even hoe mogen worden aangepakt, maar wel door een adequaat product zoals Clearasil.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot inderdaad op karikaturale wijze uitgevoerd werd en heeft gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren, met uitzondering echter wat het einde van deze spot betreft die een aanzetting tot straffen “kom ze straffen” bevat. De Jury is van oordeel dat dit onverantwoord overkomt en heeft op basis van art. 1, al 2 van de IKK code, de aanbeveling gedaan om deze spot op dit punt te wijzigen door iedere aanzetting tot straffen eruit weg te laten.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de spot inmiddels afgelopen was en dat hij voor toekomstige reclameboodschappen rekening zal houden met de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: BOOTS HEALTHCARE
Product/Dienst: Clearasil
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  09/06/2005