BON PRIX – 28/03/2017

Beschrijving van de reclame

De catalogus “Bon Prix – printemps 2017” bevat op pagina 77 naast een foto van tennisschoenen een logo met “cuir véritable” (“echt leer”). Op dezelfde pagina bevat de beschrijving van het artikel onder meer de vermelding “synthétique imitation cuir” (“synthetisch kunstleer”).

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de catalogus contradictoire informatie meedeelt over het artikel in kwestie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er een vergissing in de catalogus is geslopen niettegenstaande de zorg die eraan wordt besteed. Een logo “echt leer” is verschenen naast tennisschoenen alhoewel deze niet in leer zijn. Deze vergissing werd gesignaleerd opdat ze zich niet zou herhalen. De adverteerder heeft tevens gepreciseerd dat de informatie die op zijn website werd vermeld wel correct was.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de catalogus in kwestie naast een foto van tennisschoenen een logo met “cuir véritable” (“echt leer”) bevat en dat op dezelfde pagina de beschrijving van het artikel onder meer de vermelding “synthétique imitation cuir” (“synthetisch kunstleer”) bevat.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de tennisschoenen in kwestie niet in leer zijn en dat een logo “echt leer” bij vergissing werd vermeld.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in de betrokken catalogus van aard is om de consument te kunnen misleiden wat betreft de kenmerken van het gepromote product, wat strijdig is met artikel VI.97 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds de nodige maatregelen had getroffen om de fout recht te zetten.

Adverteerder: BON PRIX
Product/Dienst: Schoenen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  28/03/2017