BOL.COM – 01/09/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont eerst het gezicht van een vrouw met een duikbril en een snorkel onder water. Men ziet dan dat ze in een opblaasbaar kinderzwembad ligt in een tuin met ander buitenspeelgoed. Rondom haar speelt een meisje.
Een ander meisje vraagt: “Huh, wat doet mama nu?”. Een man antwoordt: “Mama heeft ook vakantie.”, waarop het meisje reageert: “Whatever.”.
VO: “De winkel van ‘even tijd voor jezelf’. Voor een duikbril en heel veel buitenspeelgoed ga je naar bol.com.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het beeld dat deze reclame weergeeft van de vrouw en haar plaats in het gezin seksistisch.
Volgens haar is de boodschap die deze reclame geeft (aan kinderen) inzake het niet toedienen van EHBO bij mensen in nood ronduit aanstootgevend.
Ze had pas na de reclame voor de vijfde keer op tv te hebben gezien begrepen over welk bedrijf het ging en de boodschap heeft ze nog altijd niet begrepen behalve dan dat ze tot doel heeft de vrouw te denigreren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht betrekking heeft op een reclame van bol.com waarin een moeder met een snorkel op in een opblaasbaar kinderzwembad ligt, terwijl de vader en de kinderen toekijken. Een van de kinderen vraagt zich af wat haar moeder aan het doen is waarop de vader antwoordt dat mama ook vakantie heeft.
Hij haalde ten gronde vooreerst aan dat de stelling dat de reclame seksistisch zou zijn door de klaagster niet nader onderbouwd wordt. Het is in zijn optiek niet duidelijk hoe deze reclame seksistisch zou zijn. Volgens hem is de reclame zelfs verre van seksistisch nu de vader benadrukt dat ieder gezinslid recht heeft op vakantie en zo onderstreept dat man, vrouw en kind op dit gebied gelijkwaardig zijn.
De adverteerder voerde vervolgens aan dat de bedoeling van de reclame is om op een humoristische wijze in te spelen op hoe vermoeiend het kan zijn om een zomer lang de kinderen te amuseren. De moeder heeft een moment nodig voor zichzelf en steekt de spreekwoordelijke ‘kop in het zand’ (of in dit geval in het water). Daarbij maakt de moeder gebruik van een snorkel, wat in het begin van de reclame prominent in beeld komt. Het is volgens hem een feit van algemene bekendheid dat het gebruik van een snorkel door een volwassene in een kinderzwembad geen levensgevaarlijke situatie oplevert. Het toedienen van EHBO – zoals de klaagster stelt – is niet nodig.
Tot slot deelde hij mee dat hij de reclame voor verspreiding door een consumentenpanel heeft laten bekijken. Uit de test is niet naar voren gekomen dat de consumenten de boodschap anders interpreteerden dan hij beoogde.
De adverteerder meent derhalve dat er geen sprake is van een ongepaste reclame, en geen overtreding van enige regel van de reclamecode.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot, die reclame maakt voor buitenspeelgoed waaronder een duikbril, een moeder met een duikbril en een snorkel op in een opblaasbaar kinderzwembad toont. Zij is, samen met de adverteerder, van mening dat de snorkel prominent in beeld komt in het begin van de spot.

In tegenstelling tot wat de klaagster voorhoudt, is de Jury derhalve de mening toegedaan dat de spot in kwestie geen gevaarlijke situatie toont waarin wordt nagelaten hulp te bieden aan een persoon in nood.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om antisociaal of gevaarlijk gedrag te tolereren of aan te moedigen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

De Jury heeft tevens nota genomen van de voice-over “De winkel van ‘even tijd voor jezelf’” en van het antwoord van de adverteerder die meedeelde dat de bedoeling van de reclame is om op een humoristische wijze in te spelen op hoe vermoeiend het kan zijn om een zomer lang de kinderen te amuseren en om te tonen dat de moeder een moment voor zichzelf nodig heeft.

Zij is van mening dat deze insteek duidelijk blijkt uit de spot.

In deze context is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de spot niet zal opvatten als seksistisch. Zij is tevens van oordeel dat de spot niet van aard is om de vrouw te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BOL.COM
Product/Dienst: Bol.com
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/09/2020