BOIRON – METRO – 09/06/2021

Beschrijving van de reclame

Onder de vermelding “Editorial” staat een artikel met als titel “Op zoek naar de weldaden van Arnica montana” dat onder meer de Laboratoires Boiron vermeldt.
Daaronder een reclame voor een product met Arnica van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de redacteur, in de vorm van een zogenaamd “editoriaal”, in werkelijkheid de verdiensten van een product in de verf zet en slechts het enige laboratorium vermeldt dat heeft betaald voor de reclame die op dezelfde pagina staat. Onder het mom van journalistiek (zelfde vorm als voor een artikel) gaat het volgens hem om een vermomde reclame die de lezer misleidt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel het betrokken bedrijf als het betrokken medium om een reactie verzocht.

Het medium deelde mee te hebben vastgesteld dat hier een fout werd gemaakt, een vergissing tussen ‘editorial’ en ‘advertorial’, waarvoor hij zich wenst te excuseren en een rechtzetting zal publiceren. Hij haalde aan dat de inhoud van dit soort pagina’s niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie valt en dat de header ‘editorial’ volledig misplaatst is. De pagina in kwestie had eenvoudigweg ook geen klassieke header mogen hebben omdat het om een commerciële boodschap gaat en dit duidelijk had aangeduid moeten zijn.

Het betrokken bedrijf deelde mee dat het medium het nodige ging doen en dat hij hier tevens op in ging gaan met zijn mediabureau opdat dit zich niet meer zou voordoen.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een artikel dat verscheen in de betrokken krant met de titel “Op zoek naar de weldaden van Arnica montana”.

Ingevolge het antwoord van het betrokken medium heeft zij er nota van genomen dat het wel degelijk om reclame-inhoud gaat en dat de vermelding “Editorial” te wijten is aan een fout.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument de inhoud in kwestie niet duidelijk kon herkennen als reclame-inhoud ten opzichte van de redactionele inhoud die aanwezig is in dezelfde krant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder en de media derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de media reeds voorzien heeft om een rechtzetting te publiceren.

Adverteerder: BOIRON - METRO
Product/Dienst: Arnicrème
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  09/06/2021