BOEHRINGER INGELHEIM – 24/03/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een zeer actieve vrouw die zich aan het klaarmaken is om uit te gaan, alsook een eerder passieve man die zich nog maar in het stadium bevindt van zich uit te kleden om zijn douche te nemen. Op het ogenblik dat de deurbel gaat is hij nog maar gedeeltelijk uitgekleed en neemt hij de douchekop in zijn hand waarmee hij zich per ongeluk nat spuit. Vervolgens wordt het product in beeld gebracht. Mannenstem:« Pharmaton, uw vitamineoplossing tegen vermoeidheid voor een leven vol leven ». Kinderlijke stem : « En voor kinderen, Pharmaton kiddi ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame eindigt op “… en voor kinderen, Pharmaton kiddi”. Men zou kunnen zeggen dat het nooit te vroeg is om te beginnen kinderen te drogeren !

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat Pharmaton Kiddi een klassiek multi- vitaminesupplement is dat sinds 1997 verkocht wordt in de apotheek, aanbevolen wordt door pediaters en het voorwerp uitmaakt van alle controles eigen aan de sector. Het lijkt hem vanzelfsprekend dat de verwijzing naar het woord “drogeren”zinloos en misplaatst is. Hij benadrukte dat er in zijn communicatie op geen enkel ogenblik wordt verwezen naar enige overdreven eigenschap.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze spot geen onverantwoord of verwerpelijk karakter vertoont en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Zij benadrukt tevens dat haar taak zich beperkt tot het onderzoek van de inhoud van de reclame en het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken aangaande de producten zelf die conform de wetgeving worden aangeboden.

Adverteerder: BOEHRINGER INGELHEIM
Product/Dienst: Pharmaton
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/03/2004