BOCKOR BROUWERIJ – 04/10/2004

Beschrijving van de reclame

De affiche toont gedeeltelijk een fles van het product met zijn etiquette waarop de naam “kriek Max !” staat, aangevuld met de woorden “is de max !” in grote letters en in kleinere letters “Santé”.

Motivering van de klacht(en)

De door de toepasbare code verplichte educatieve slogan wordt niet vermeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche de educatieve slogan niet vermeldt en heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zijn reclame in conformiteit te stellen met de gedrags- en reclamecode voor bier.

De adverteerder bevestigde dat hij bij toekomstige campagnes het nodige zou doen om op de affiches de educatieve slogan te vermelden. Hij wees erop dat hij recent nieuwe affiches heeft laten aanmaken voor meerdere campagnes (2004-2005) waarop de slogan bijgevolg nog niet vermeld staat, maar dat hij eens aan herdruk toe de slogan zeker zou laten vermelden.

Met het oog op de naleving van de code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de nodige maatregelen te treffen om de reeds gedrukte affiches aan te passen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de toekomstige affiches de educatieve slogan zullen vermelden.

Adverteerder: BOCKOR BROUWERIJ
Product/Dienst: Kriek Max
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/10/2004