BOBEX – BAYARD – 22/08/2018

Beschrijving van de reclame

Een via sociale media verspreide advertentie in het Nederlands bevat het logo “SamenGoedkoper.be” en ernaast “SamenGoedkoper - Gesponsord” en de tekst “Last van kalk? Doe mee met onze groepsaankoop voor een 100% Belgische waterverzachter en geniet van een uitzonderlijke groepskorting! Schrijf je snel vrijblijvend in, het aanbod is beperkt!”.
Daaronder foto’s van waterverzachters en “info.samengoedkoper.be – Groepsaankoop waterverzachter – Ontvang gratis & vrijblijvend een offerte op maat met…” en daarnaast een knop “Meer informatie”.
Als men hierop klikt komt men op een pagina van de vermelde website met meer informatie over het aanbod.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat dit als een groepsaankoop weergegeven wordt maar dat het 100% reclame voor Bayard is, die van hen uitgaat via een tussenbedrijfje. Hij deelde ook mee dat een groepsaankoop normaal met een korting voor de groep is maar dat je hier je mail achterlaat en een offerte krijgt. Dit is volgens hem volledig misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de firma Conversion Impact – Bobex –uitbater van de website samengoedkoper.be – als de firma Bayard – producent van de waterverzachters waarop de gepromote aanbieding betrekking heeft om een reactie verzocht.

De firma Conversion Impact – Bobex deelde onder meer mee dat hun werkwijze duidelijk wordt uitgelegd op hun website.
Een groepsaankoop komt erop neer dat ze als onafhankelijk platform groepsvoordelen kunnen bekomen bij leveranciers in bepaalde sectoren. Ze kunnen dit bekomen omdat ze een grote groep gebruikers kunnen mobiliseren voor de groepsaankoop.
In dit geval is er een korting (exclusief via SamenGoedkoper) en is deze vooraf bedongen voor de groep. Dit is dus een groepsaankoop / korting. Bij andere groepsaankopen wordt eerst een grote groep gebruikers gevormd. In dat geval kan de consument zich inschrijven en verzamelt de firma zodra de groep groot genoeg is de beste leveranciers. Ze laten deze leveranciers tegen elkaar opbieden in een veiling en nadien krijgt de consument het beste voorstel toegestuurd.
De firma deelde tevens mee dat zij niet enkel samenwerken met Bayard, maar ook met Aquarex in groepsaankoop voor waterverzachters, of andere aanbieders die hen interessante kortingen kunnen aanbieden. Moest een waterverzachter-expert hen een beter aanbod doen kunnen zij zonder problemen overschakelen; zij zijn niet gebonden aan Bayard of een andere waterverzachter-speler en hun bedrijf is dus zeker geen “tussenbedrijf” van Bayard.
De commerciële samenwerking tussen beide houdt in dat Bobex de intekenlijst bezorgt aan Bayard die deze verder afhandelt volgens de gemaakte afspraken. Maandelijks bezorgt Bobex een factuur aan Bayard voor de geleverde prestatie.

Het voorgaande werd bevestigd door de firma Bayard.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van een via sociale media verspreide reclameboodschap en van de klacht die daarop betrekking heeft. Zij heeft tevens kennisgenomen van de landingspagina waarnaar de klager in dit verband verwees.

Zij heeft eveneens kennisgenomen van de reacties van zowel de firma Conversion Impact – Bobex –uitbater van de website samengoedkoper.be – als de firma Bayard – producent van de waterverzachters waarop de gepromote aanbieding betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclameboodschap verwijst naar een groepsaankoop voor een waterverzachter en naar een groepskorting en heeft er nota van genomen dat op de homepage van de door de firma Conversion Impact – Bobex uitgebate website samengoedkoper.be onder de hoofding “Hoe werkt een groepsaankoop?” het volgende wordt vermeld:
“Wij organiseren groepsaankopen rond bepaalde thema's (bv. groepsaankoop zonnepanelen) en in bepaalde regio's. U schrijft zich vrijblijvend in. Er zijn twee systemen:

1.Voor sommige groepsaankopen onderhandelen wij op voorhand met erkende leveranciers. Wij kiezen de beste groepsaanbieding voor onze gebruikers.
2. Bij andere groepsaankopen vormen we eerst een grote groep gebruikers. In dat geval kunt u zich inschrijven. Zodra de groep groot genoeg is verzamelen wij de beste leveranciers. We laten deze leveranciers tegen elkaar opbieden in een veiling. Nadien krijgt u het beste voorstel toegestuurd.”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat op de door de klager aangehaalde webpagina onder meer het logo van de firma Bayard evenals een afbeelding van een bestelwagen van deze firma vermeld staan en dat de tekst bovenaan de pagina onder meer vermeldt: “Daarom hebben wij een groepsaankoop van waterverzachters onderhandeld met Bayard. Zo heb je nu een compacte en doeltreffende waterverzachter met € 250 groepskorting!”.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de draagwijdte van het gepromote aanbod wat betreft het type groepsaankoop dat in casu wordt gepromoot of over het bestaan van een samenwerkingsverband in dit verband tussen de firma die de website samengoedkoper.be uitbaat en de producent van de waterverzachters die het voorwerp uitmaken van de specifieke gepromote actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BOBEX - BAYARD
Product/Dienst: Groepsaankoop voor waterverzachter
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/08/2018