BNP PARIBAS FORTIS – 22/10/2013

Beschrijving van de reclame

De advertenties tonen respectievelijk een man die op een golfbaan aanstalten maakt een bal te spelen die aan een vijver met daarin krokodillen ligt en een man die in een Indisch restaurant, tot ontsteltenis van zijn disgenoten, pikante pepertjes op zijn bord lepelt.
Daarbij bovenaan de slogan: “Wie zeker is van zijn bank, durft meer.” en onderaan de tekst: “Dichtbij uw onderneming in België en in de rest van de wereld. Met uw relatiebeheerder en een team van specialisten in bijna 80 landen ligt internationaal succes binnen bereik.”

Motivering van de klacht(en)

Na het debacle van deze bank vindt de klager het ethisch onverantwoord arrogant om dergelijke reclame te maken. Veel mensen waaronder hijzelf hebben veel geld verloren aan het ‘goede huisvader’-aandeel van Fortis; zij waren nochtans zeker van hun bank.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in deze campagne de aandacht wil vestigen op de deskundigheid van het netwerk van BNP Paribas Fortis (en ook van de hele groep BNP Paribas) wereldwijd. Het was zeker niet zijn bedoeling om te choqueren, maar wel om de nadruk te leggen op de begeleiding die hij zijn klanten dagelijks biedt.

De in de klacht uitgedrukte mening kadert bovendien in een algemene sfeer van wantrouwen tegenover de banken in het licht van de crisis en alles wat er zich rond Fortis heeft afgespeeld. Maar hier betreft het een campagne van BNP Paribas Fortis, met ruggensteun van de groep BNP Paribas, die haar soliditeit doorheen de crisis heeft bewezen. Een reclamecampagne enkel en alleen beoordelen in het licht van de gebeurtenissen rond Fortis lijkt hem geen redelijk noch wettelijk argument om de campagne stop te zetten. Hij moet de wet en de eerlijke handelspraktijken naleven, wat hier het geval is.

De klacht lijkt de adverteerder dus niet gefundeerd: er werden geen wettelijke bepalingen overtreden en de indiener van de klacht lijkt hier eerder zijn persoonlijke mening te hebben gegeven dan een beoordeling op basis van de intrinsieke kwaliteiten van de reclamecampagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame voor BNP Paribas Fortis die onder meer vermeldt: “Wie zeker is van zijn bank, durft meer.” en onderaan de tekst: “Dichtbij uw onderneming in België en in de rest van de wereld. Met uw relatiebeheerder en een team van specialisten in bijna 80 landen ligt internationaal succes binnen bereik.”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager deze reclame beoordeelt in het licht van de gebeurtenissen rond Fortis Bank en de financiële crisis.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk deze campagne betrekking heeft op de deskundigheid van het netwerk van BNP Paribas Fortis en van de hele groep BNP Paribas wereldwijd.

In deze context is de Jury van oordeel dat de inhoud van de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: BNP Paribas Fortis
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/10/2013