BNP PARIBAS FORTIS – 21/02/2018

Beschrijving van de reclame

De video toont een vrouw op het perron van een station die een enveloppe uit haar zak haalt waarop geschreven staat “Zakgeld Thomas – Mama”. Ze rent naar een wagon waarvan de deuren net voor haar sluiten. Ze komt op adem en lacht vervolgens terwijl ze haar smartphone neemt.
VO: “In een wereld in verandering kiest u voor eenvoud. Gebruik Easy Banking App in alle veiligheid, waar u ook bent. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.”
Tekst op het scherm: “In een wereld in verandering, kiest u voor eenvoud. Gebruik Easy Banking App.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager toont de video een jonge vrouw die tevergeefs probeert om op een trein te stappen waarvan de deuren zich sluiten. Hij deelde mee dat de regel is om niet op te stappen op een voertuig van het openbaar vervoer nadat een geluidssignaal het sluiten van de deuren aangeeft en dat het a fortiori verboden is om deuren die sluiten te forceren. Niet alleen moeten in het maatschappelijk leven bepaalde regels in acht worden genomen en is gedrag zoals dat in deze reclameclip is afgebeeld onwellevend, maar de NMBS heeft door dergelijk gedrag al ernstige persoonsongevallen meegemaakt. Deze reclame lijkt hem volstrekt ongepast.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in tegenstelling tot wat de klager aangeeft de video geen vrouw toont die probeert op de trein te stappen na het geluidssignaal van het sluiten van de deuren. Er is geen enkel geluidssignaal in de video. Bovendien forceert de vrouw de deuren die zich sluiten niet.
Inderdaad, deze moeder (die beseft dat ze vergeten is om haar zoon die al op de trein zit zijn zakgeld te geven) haast zich naar de trein, maar de deuren sluiten net voor haar. Ze doet geen enkele poging om, ondanks alles, toch op de trein te stappen aangezien ze dankzij de gepromote app het zakgeld naar haar zoon kan sturen met haar smartphone.
De adverteerder betwist dus formeel, niet alleen dat hij een wettelijke bepaling heeft overtreden, maar ook dat de persoon die getoond wordt in de video een wettelijke bepaling heeft overtreden of zelfs een eenvoudige wellevendheidsregel.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de video ter promotie van een bank-applicatie een vrouw op het perron van een station toont die uit haar zak een enveloppe haalt waarop geschreven staat “Zakgeld Thomas – Mama”. Ze rent vervolgens naar een wagon waarvan de deuren zich net voor haar sluiten.

Volgens de Jury en in tegenstelling tot de interpretatie van de klager, forceert de vrouw die getoond wordt in de reclame de deuren van de trein niet.

Zij is van mening dat de reclame geen illegaal gedraag toont of gedrag dat ingaat tegen de maatschappelijke regels.

De Jury is derhalve van oordeel dat de gemiddelde consument in deze reclame geen onwellevend of gevaarlijk gedrag zal zien noch derhalve een banalisering van dergelijk gedrag.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: Easy Banking App
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/02/2018