BNP PARIBAS FORTIS – 20/10/2009

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een lesgeefster horen die zegt: “Zo neem allemaal jullie boek op bladzijde Twee, jullie lezen in stilte door tot bladzijde 815. Ondertussen ben ik eventjes weg en als ik terugkom is er een toets” (deur gaat dicht)

Voice-over: “U hoeft niet langer uw werk te onderbreken om uw bankzaken te regelen, want de BNP Paribas Fortis adviseur ontvangt u na afspraak. Iedere weekdag tot 19u en op zaterdagvoormiddag. Bel 0800 12345.
BNP Paribas Fortis, de bank en verzekering voor een wereld van verandering.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame, door te insinueren dat de docenten hun studenten achterlaten in de klas om naar hun bankagentschap te gaan, kleinerend is ten opzichte van dit beroep.
Bovendien vindt deze spot plaats tijdens een periode waarin dit beroep weer ter discussie gesteld wordt. In deze zin stelt de bank een foute visie van een beroep voor aan de publieke opinie en neemt deel aan een politiek debat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde het oprecht jammer te vinden dat de aangeklaagde spot de gevoelens van de klager heeft kunnen kwetsen, daar dit geenszins zijn bedoeling was.

Hij begreep en respecteerde het standpunt van deze persoon, maar hield eraan volgende verduidelijkingen mee te delen:

1. De aangeklaagde spot maakt deel uit van een serie van 4 humoristische spots. Volgens de adverteerder kon deze humor aan niemand ontsnappen; Hij is genoodzaakt in te zien dat dit niet volledig het geval was. De actuele socio-economische context heeft hem waarschijnlijk parten gespeeld daar de gevoeligheid rond dit beroep op dit moment juist verergerd was. Hij moet erkennen dat dit beroep vaak zwaar op de proef gesteld wordt.
2. De 4 spots werden getest zonder dat dit bij iemand enige twijfel of vragen opgewekt heeft. Als dit het geval was geweest, dan had de adverteerder onmiddellijk “de koers bijgesteld”. Aangezien BNP Paribas Fortis geduldig een nieuw imago moet opbouwen, kan ze niet het risico nemen om een deel van haar clienteel tegen haar in het harnas te jagen. De bedoeling is om van BNP Paribas Fortis een voor iedereen toegankelijke bank te maken.
3. De spots werden gemaakt “in tempore non suspecto”, d.w.z. voordat de actualiteit rond de docenten opgelaaid was. Maar de reclamewereld gaat als volgt: niets is er veilig tegen de actualiteit die per definitie verandert.

De adverteerder heeft tevens verduidelijkt dat hij er persoonlijk op zal toezien dat in de toekomst nog meer aandacht wordt besteed aan het testen van haar reclamecampagnes.

Jurybeslissing

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de radiospot deel uitmaakt van een reeks van 4 spots die op voorhand werden getest en dat deze geen enkele negatieve reactie hadden uitgelokt. Zij heeft eveneens genoteerd dat de spot gemaakt werd voor de actualiteit rond de leerkrachten.

De Jury heeft vastgesteld dat de scène zodanig overdreven en onrealistisch is dat het duidelijk niet letterlijk, maar figuurlijk bedoeld is

De Jury heeft aandacht voor het argument dat de verspreiding van de spot in kwestie op een slecht moment valt, maar gelet op wat voorafgaat, heeft ze gemeend dat de radiospot niet van aard is om het beroep van leerkracht te kleineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: Toegankelijkheid
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/10/2009