BNP PARIBAS FORTIS – 17/11/2011

Beschrijving van de reclame

In 2 Franstalige radiospots vertelt een vrouw dat ze graag naar de bank zou gaan, maar dat ze eerst een aantal dingen moet doen (de kinderen naar school brengen, de boodschappen doen, de groenten schoonmaken, de was plooien, de wasmachine leegmaken, ...). Voice-over: « C’est pourquoi chez BNP Paribas Fortis, on répond à vos questions bancaires à partir de 7h du matin/jusqu’à 10h du soir… ».
In de 3e Franstalige spot vertelt de vrouw dat ze graag deze zaterdagochtend naar de bank zou gaan, maar dat ze eerst haar zoon naar het voetbal moet brengen, enkele aankopen doen, het gras maaien, een lamp vervangen, enz... Voice-over: « C’est pourquoi chez BNP Paribas Fortis, on répond à vos questions bancaires même le samedi après-midi… ».

In 2 Nederlandstalige spots vraagt een man zich af hoe hij ’s ochtends nog naar de bank zou kunnen gaan. Hij is al te laat voor zijn vergadering wegens file, hij moet nog verslagen opstellen, telefoontjes plegen, enz... Voice-over: « Daarom kunt u bij BNP Paribas Fortis al vanaf 7u s’morgens/nog tot 10 u s’avonds met u bankvragen terecht... ».
In de 3e Nederlandstalige spot vraagt de man zich af of hij deze zaterdagochtend nog naar de bank zou kunnen gaan. Hij moet eerst nog zijn zoon naar het voetbal brengen, enkele aankopen doen, het gras maaien, een lamp vervangen, enz... Voice-over: « Daarom kunt u bij BNP Paribas Fortis ook zaterdag namiddag met u bankvragen terecht... ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af waar de man/de vader in dit hele verhaal is gebleven? Waarom de moeder eens te meer in de rol van huisvrouw plaatsen? Wie heeft er trouwens om 7u ’s morgens de tijd om te bellen als hij/zij alle taken op zich moet nemen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot een onderdeel is van de campagne rond bereikbaarheid. Er bestaan verschillende versies van de spot. Er is ook een versie van de tekst waarin een vrouw een reeks taken opnoemt die, op een seksistische manier bekeken, gewoonlijk eerder aan mannen worden toegeschreven. Met die “tegenstelling” hebben we net geprobeerd om de verschillende werkelijkheden van de huidige maatschappij te benadrukken. De adverteerder is er zich goed van bewust dat het tegenwoordig niet meer mogelijk is mannen en vrouwen binnen één voorafbepaalde rol voor te stellen.

De boodschap van de reclamespot is uiteindelijk dat, wat ook de activiteiten zijn die door de vrouwelijke en mannelijke klanten worden uitgeoefend, deze klanten gestresseerd zijn, “op zoek naar de verloren tijd”. De adverteerder heeft geprobeerd om de boodschap ingang te doen vinden van een bank met ruimere openingsuren (of het nu ’s morgens, ’s avonds of op zaterdag is). Voor iedereen. De bedoeling was om evenveel “vrouwelijke” als “mannelijke” spots te hebben, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat de Franstalige spot waartegen de klager klacht instelde taken vermeldt die traditioneel aan de vrouw worden toegeschreven (wasmachine vullen, boodschappen doen, eten klaarmaken, de was plooien, ...). De Jury heeft vastgesteld dat in de Nederlandstalige spot waarin een man in beeld wordt gebracht, de vermelde activiteiten deel uitmaken van een professionele activiteit (vergadering, rapporten opstellen, ...).

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spots het traditionele rollenpatroon van de man en de vrouw voorstellen en dus van aard zijn stereotypes te bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Op basis van de regels inzake de afbeelding van de mens (punt 4: stereotypes bestendigen), heeft de Jury de adverteerder verzocht deze spots te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer uit te zenden.

Wat de Franstalige en Nederlandstalige spots over de activiteiten op zaterdag betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de vermelde taken (zoon naar het voetbal brengen, gras maaien, lamp vervangen, ...) dezelfde zijn in de spot waarin een vrouw in beeld wordt gebracht en in de spot waarin een man in beeld wordt gebracht. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze spots.

De adverteerder heeft bevestigd de uitzending van de betreffende spot stop te zetten.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: Klantendienst
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/11/2011