BNP PARIBAS FORTIS – 16/09/2015

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw die gehaast haar werk verlaat en tal van hindernissen ondervindt om op tijd bij de bank te zijn nadat ze haar kind is gaan ophalen op school. Ze springt om de lift te halen. Ze komt er uit door de liftkabel te beklimmen. Doordat ze zich hierdoor op het dak van het gebouw bevindt, gaat ze naar beneden door langs een elektriciteitskabel te glijden, wat haar op het dak van een bus brengt. Ze komt van het dak van de bus af door zich vast te grijpen aan de tak van een boom waarbij deze tak afbreekt.
VO op het einde van de spot: “Er op tijd geraken is soms moeilijk. Daarom bent u welkom in al onze kantoren op afspraak tot 19u en op zaterdagvoormiddag. BNP Paribas Fortis, de bank en verzekering voor een wereld in verandering.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat in het filmpje een vrouw aan een boom hangt en een forse tak afbreekt. Volgens hem lijkt het alsof dit doodgewoon is en geeft het ook een verkeerd signaal naar de jeugd toe. De klager hekelt dat de adverteerder een volledig verkeerd beeld ophangt over hoe men met de natuur mag omgaan. Hij vraagt zich af of de adverteerder een compleet gebrek aan respect voor de natuur wil uitdragen.

Standpunt van de adverteerder


 

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een vrouw toont die gehaast haar werk verlaat en tal van hindernissen ondervindt om op tijd bij de bank te zijn nadat ze haar kind is gaan ophalen op school. Ze komt hierbij onder meer van het dak van een bus af door zich vast te grijpen aan de tak van een boom waarbij deze tak afbreekt.

De Jury is van mening dat de spot in zijn geheel bekeken dient te worden als een duidelijk overdreven enscenering van de uitdagingen die men kan ondervinden om ergens tijdig te geraken om aldus de ruime openingsuren van de bank te illustreren.

De Jury is van oordeel dat de reclame geen gedrag toont dat door de gemiddelde consument letterlijk opgevat zal worden. De reclame keurt ook geen handelingen goed die ingaat tegen de algemeen aanvaarde normen van milieuverantwoordelijk gedrag en moedigt deze evenmin aan.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: BNP Paribas Fortis
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/09/2015