BNP PARIBAS FORTIS – 15/12/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospots duren 80-90 seconden en beginnen met een jingle.
Voorbeeld van de gesproken tekst:
Vrouw: “Welkom bij onze rubriek businessinfo van BNP Paribas Fortis, de ondernemersbank. Twee soorten zaken kunnen u overkomen. Eén, er zijn zaken die u kunt voorzien en waarvoor u zich dus kunt organiseren. En twee, er zijn zaken die onvoorspelbaar zijn, maar waartegen u zich wel kunt beschermen. U begrijpt waar ik heen wil. Beleggingen enerzijds, verzekeringen anderzijds. Welnu, beleggingen en verzekeringen zijn de twee pijlers van vermogensbeheer. En zeg nu zelf, een zelfstandige, een beoefenaar van een vrij beroep of een bedrijfsleider die zich niet zou interesseren voor vermogensbeheer, dat is zoals een chauffeur die niet weet waarheen hij rijdt en dat ook nog eens zonder verzekering. Om te weten waar u naartoe kunt, moet u de dubbele kernvraag beantwoorden. Eén, wat is mijn beleggersprofiel en twee, hoe groot is mijn risicobereidheid. Om verzekerd te zijn, moet u het goede product vinden. Schuldsaldoverzekering, bedrijfsleidersverzekering, individuele pensioentoezegging, groepsverzekering, verzekering aanvullend pensioen zelfstandige - VAPZ, maakt niet uit maar u moet uw voorzorgen nemen. Beleg trouwens niet zonder bescherming in te bouwen, maar onthoud bij dit alles alvast deze basisregel. Weet waar u naartoe wil en verzeker u. Dat is de basis van vermogensbeheer. Tot morgen.”
VO: “BNP Paribas Fortis. (herhaling jingle) De bank en verzekering voor een wereld in verandering.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager komen deze belerende boodschappen over als duiding en dat kan niet voor een reclameboodschap. Hij verwijst hiervoor tevens naar de volgens hem verhoudingsgewijs lange duurtijd van deze reclame ten opzichte van andere reclameboodschappen. Een commerciële boodschap aldus als de waarheid aanbieden, gaat volgens hem veel te ver.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospots sinds meerdere jaren in een reclameblok uitgezonden worden en elke dag een ander thema behandelen. Hoewel de duur en inhoud van deze spots inderdaad verschilt van de klassieke radiospots, gaat het geenszins om een belerende boodschap die opdringt hoe men zijn leven moeten inrichten.
Zowel de inhoud als de vorm van de boodschap is allesbehalve opdringerig, de informatie is duidelijk vrijblijvend en er wordt op geen enkel moment beweerd dat de adverteerder de waarheid in pacht heeft of deze – al dan niet onder de vorm van commerciële producten – aanbiedt.

Naast het feit dat de inhoud van de boodschap geheel vrijblijvend is, is deze ook duidelijk opgenomen in een afgelijnd reclameblok en wordt er ook expliciet aangegeven dat het bericht van BNP Paribas Fortis komt, waardoor het voor de luisteraar evident is dat het om een reclameboodschap gaat die volledig losstaat van de redactionele inhoud van de programma’s. Ook het argument dat de boodschap bewust op een misleidende manier als “duiding” wil overkomen, vindt de adverteerder ongegrond.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots met een jingle en de volgende melding beginnen: “Welkom bij onze rubriek businessinfo van BNP Paribas Fortis, de ondernemersbank.” en met het volgende eindigen: “BNP Paribas Fortis. (herhaling jingle) De bank en verzekering voor een wereld in verandering.”

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de spots in kwestie in een reclameblok uitgezonden worden.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de radiospots duidelijk herkenbaar zijn als reclame.

De Jury is ook van mening dat, zelfs al is de inhoud van de reclame eerder adviserend dan commercieel, de boodschap wel vrijblijvend is. De Jury is van oordeel dat er geen sprake van misleiding is in dat opzicht.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: BNP Paribas Fortis
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/12/2015