BNP PARIBAS FORTIS – 11/06/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over en tekst op het scherm (in de vorm van tekstballonnen op een touchscreen): “Met je tablet of smartphone... vervang je vandaag veel dingen door een app. Da’s makkelijker!”
Voice-over: “Zoveel memonotes dat je je niet meer herinnert waar ze hangen... vervang je door een app!” (cartoon van een vrouw achter een computer waarvan het scherm bedekt is met post-its, twee vingers vegen deze weg om er een app te plaatsen)
“Een trouwfeest-DJ met vervelende praat over elke plaat... vervang je door een app!” (cartoon van een DJ en een huwelijkstaart, een vinger duwt hem de taart in het gezicht en plaatst er een app)
“Een personal coach met een net iets té persoonlijke aanpak... vervang je door een app!” (cartoon van een joggende vrouw, de man die haar volgt kijkt naar haar billen, een hand geeft hem een knip van de vingers die hem in een vijver werpt en vervangt hem door een app)
“En je bank, wanneer vervang je die door een app?” (cartoon van een man naast een bankgebouw dat door een hand wordt verkleind tot het formaat van een app)
“Nu, door Hello bank. Download de Hello bank! App en open je gratis rekening”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame juridisch onaanvechtbaar. Het schokt hem niettemin diep dat men een dergelijke mate van ongegeneerdheid kan afficheren ten overstaan van al het verlies aan werkgelegenheid dat het gevolg is van het feit dat “alles via het internet moet”. Zal het eindresultaat zijn dat men alles vervangt door applicaties?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de betrokken reclame zich inschrijft binnen de context van de lancering van een nieuwe bank (Hello bank!), die specifiek verbonden is met het aanbieden van bankdiensten die integraal toegankelijk zijn via smartphones of tablets.

“Zelfs” in de banksector is de verspreiding van deze nieuwe technologieën uiterst belangrijk en snel. Het is duidelijk dat een deel van de bevolking inderdaad vragende partij is om verder te gaan in deze manier van communiceren – communiceren met hun bank inbegrepen. De adverteerder was het zichzelf verplicht om een specifiek aanbod te doen teneinde te beantwoorden aan de noden van deze opkomende generatie van consumenten.

Hello bank! draait rond de unieke gebruiksvriendelijkheid van een mobiele applicatie. In deze context heeft de betrokken reclame als doel om, in de vorm van een humoristische cartoon (dus noodzakelijkerwijs in de vorm van een knipoog), te illustreren hoe een mobiele applicatie het dagelijks leven vergemakkelijkt. Er bestaan tientallen voorbeelden en de adverteerder heeft er drie gekozen bij wijze van illustratie, daarbij verwijzend naar zeer gekende apps zoals Spotify, Evernote, Nike+, Runkeeper, …

De apps werden gemaakt door echte mensen en er is een echte Hello-ploeg die daadwerkelijk bereikbaar is via telefoon, e-mail, twitter en facebook. De mens verdwijnt niet maar verschijnt in een andere vorm. Dit gezegd zijnde, zal de klant die het contact met een lokaal agentschap verkiest eerder opteren voor een bank met agentschappen.

De klager maakt gewag van het verlies aan werkgelegenheid dat het gevolg is van het feit dat “alles via het internet moet”. Het zou daarentegen net onverantwoordelijk zijn om de groei van het internet en de mobiele sector te verwaarlozen, om de veranderingen in het gedrag van de klant evenals de concurrentie vanuit het buitenland te veronachtzamen. Door deze noden niet te beantwoorden en geen werkgelegenheid te creëren, loopt men het risico dat de meerderheid van de oplossingen zal worden opgelegd vanuit andere landen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot aan de hand van cartoons situaties illustreert waar een mobiele applicatie innoveert in diverse sectoren, waaronder de banksector.

De Jury is van oordeel dat de voorbeelden verwijzen naar gekende applicaties en niet denigrerend zijn ten opzichte van menselijke arbeid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: Hello bank!
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/06/2013