BNP PARIBAS FORTIS – 10/09/2014

Beschrijving van de reclame

De banner toont een afbeelding van een vrouw die lachend met haar décolleté over een kopieerapparaat hangt.
Daarbij de tekst: “Doe wat je wil
Waar je wil Wanneer je wil
Open nu je GRATIS zichtrekening (als je wil)”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een zeer vrouwonvriendelijke reclame. Hoeveel vrouwen komen er dagelijks op het idee om hun eigen borsten te kopiëren? En zelfs als zij dat zouden doen: wat heeft dat dan te maken met het openen van een rekening?

Standpunt van de adverteerder

Het spijt de adverteerder dat deze campagne de ergernis van de dame in kwestie heeft opgewekt. Het is in geen geval zijn bedoeling om in de visual met het fotokopiëren van de boezem seksistisch te zijn of afbreuk te doen aan de waardigheid van de vrouw.

De adverteerder staat achter de waarden van pluraliteit, vrijheid om het leven te zien hoe je het wil (zonder daarbij uiteraard iemand te willen raken), creatief en expressief te zijn, en kortweg de emancipatie van elk individu.

De nieuwe campagne werd ontwikkeld met een zekere twist. Zij is geënt op de idee van ‘tiny acts of freedom’, vanuit de visie van de adverteerder om mensen graag de vrijheid te willen bieden om te leven volgens hun eigen levensstijl.

De adverteerder heeft derhalve een aantal absurde situaties uitgewerkt om dit punt te maken. De visual van de vrouw aan het kopieerapparaat is slechts één van de uitdrukkingen van dit campagne-idee. Deze vrouw in kwestie doet dit niet onder dwang, om iemand een plezier te doen of om iemand te choqueren, maar gewoon voor haar eigen plezier.

Andere licht absurde situaties zijn bij voorbeeld de TV-spot waarin een man beslist de scheiding van zijn haarlijn van links naar rechts te verleggen, en een online banner waarin een man op zijn motorfiets een uitgeholde pompoen gebruikt ter bescherming van zijn hoofd in plaats van een standaardhelm. Situaties dus die eveneens in werkelijkheid niet zullen plaatsvinden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de banner die een afbeelding van een vrouw toont die lachend met haar décolleté over een kopieerapparaat hangt. De Jury heeft vastgesteld dat de banner geen naaktheid toont.

Zij heeft tevens nota genomen van het standpunt van de adverteerder volgens hetwelk de banner kadert in een ruimere campagne waarin personen in absurde situaties worden afgebeeld om de visie te illustreren dat de adverteerder mensen graag de vrijheid wil bieden om te leven volgens hun eigen levensstijl.

De Jury is van mening dat de afgebeelde vrouw wel degelijk uit eigen beweging handelt.

De Jury is van mening dat deze reclame niet seksistisch van aard is en evenmin denigrerend is voor de vrouw.

De Jury is eveneens van mening dat de reclame geen visuele of tekstuele elementen bevat die strijdig zouden zijn met de geldende fatsoensnormen en de menselijke waardigheid niet aantast.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van mens en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: Hello bank!
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/09/2014