BMW – 25/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Enkel verkrijgbaar in groen” toont een wagen van het merk. Het gaat om een top topical van de Wereldmilieudag dd. 5 juni 2008.

Onderaan, tekst: “BMW 118d. World Green Car of the Year 2008”.De BMW 118d bewijst zwart op wit dat een opwindende wagen ook bijzonder zuinig kan zijn. Zo levert zijn motor niet minder dan 143 pk*, terwijl hij slechts 4,5 l/100 km verbruikt en 119 g/km CO2 uitstoot. Buitengewone prestaties waarvoor de BMW 118d de titel World Green Car of the Year 2008 kreeg. En dit alles dankzij de BMW EfficientDynamics technologieën die erop gericht zijn het brandstofverbruik en de uitstoot voortdurend te verlagen, in combiantie met een verhoging van de sportiviteit, prestaties en dynamiek die kenmerkend zijn voor het merk BMW. Nog niet helemaal overtuigd? Ga hem proefrijden bij uw BMW concessiehouder en bekijk het leven van een groene kant.”

De asterisk verwijst naar de volgende tekst: “Ook beschikbaar met fiscaal aantrekkelijk vermogen van 136 pk.”

Vermelding van het logo “World Car of the Year Awards”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend:
1) de BMW 118d is verkrijgbaar in verschillende kleuren en niet alleen in groen.
2) de BMW 118d is verkrijgbaar met een manuele versnellingsbak (119 g CO2/km) en met een automatische versnellingsbak (144 g CO2/km). Er is dus inbreuk op het K.B. van 05/09/01 (reeks).3) onder de term “World Green Car of the Year 2008”mag men verwachten een een voertuig te zien waarvan de prestaties uitzonderlijk zijn. Echter behoort het aangeprezen product tot de emissie-klasse C. Er is dus desinformatie van de consument.

Standpunt van de adverteerder

1) De adverteerder liet gelden dat het duidelijk is dat de BMW 118d ook in andere kleuren dan groen verkrijgbaar is. Deze reclameslogan werd precies gekozen om uit te drukken dat alle BMW 118d groen zijn, ongeacht de de kleur van hun carrosserie.
Het groene karakter is verbonden aan de prijs “World Green Car of the Year”. De consument zal dit (groene kleur) niet letterlijk opvatten. Overigens, toont de donkere kleur van de afgebeelde wagen de werkelijke zin van deze bewering.

2) De adverteerder vestigde de aandacht op het feit dat de BMW 118 d met automatische versnellingsbak (die 144 g CO2/km uitstoot)een optie is. Zoals andere opties, kan dit dus een invloed hebben op het verbruik en de CO2-uitstoot, en het is voor deze reden dat dit duidelijk wordt vermeld op zijn website teneinde de consument zo volledig mogelijk te informeren. Maar het gaat niet om een ander model in de zin van het K.B. van 5 september 2001 en derhalve vormt de afwezigheid van de gegevens mbt uitstoot van 144g/km volgens hem geen inbreuk op het K.B.

3) De adverteerder liet gelden dat de advertentie naar de prijs “World Green Car of the Year” verwijst, die door een onafhankelijk organisatie werd toegekend. Deze prijs is het resultaat van de beoordeling door verschillende onafhankelijke journalisten uit de hele wereld, die zich baseren op een geheel van criteria (de CO2-uitstoot inbegrepen). De adverteerder verwees naar de website van de organisatie, www.wcoty.com. Hij betwist dan ook de ontvankelijkheid van de klacht op dit punt daar de verwijzing naar een extern gegeven in geen geval kan leiden tot desinformatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht.

1) Wat de vermelding “enkel verkrijgbaar in groen” betreft:

De Jury heeft vastgesteld dat behalve de bovenvermelde vermelding, deze reclame ook verwijst naar de “Wereldmilieudag” (5 juni 2008) en de titel van “World Green Car of the Year 2008” die verkregen werd voor BMW 118d en waar het in deze reclame over gaat.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden aangaande één van de kenmerken van het aangeprezen product, met name de kleur. Volgens de Jury verwijst de vermelding “enkel verkrijgbaar in groen” duidelijk naar de titel “World Green Car of the Year 2008” die door het voertuig in kwestie werd bekomen en in de verf werd gezet op de “Wereldmilieudag” (5 juni 2008).

De Jury is derhalve van oordeel dat de vermelding “enkel verkrijgbaar in groen” geen inbreuk uitmaakt op de milieureclamecode en evenmin in strijd is met de bepalingen van hoofdstuk E van de IKK code.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt dit punt.

2) Wat de vermeldingen CO2 en brandstofverbruik betreffen:

De Jury heeft vastgesteld dat het aangeprezen voertuig (BMW 118d) zowel met een manuele als met een automatische versnellingsbak kan worden verkregen, en het derhalve om twee verschillende modellen gaat in de zin van het hieronder vermelde Koninklijk Besluit . De Jury heeft vastgesteld dat in de advertentie in kwestie niet wordt gepreciseerd dat het om de het model met de manuele versnellingsbak gaat.

In dit opzicht, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie meer dan een model dekt. In dat geval voorziet het KB van 5 september 2001 (en de bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s dat “óf de officiële brandstofverbruiksgegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik” dient vermeld te worden.. Aangezien dit in casu niet het geval is, is de Jury van oordeel dat deze advertentie op dit punt in strijd is met het voornoemde KB.

3) Wat de verwijzing naar de prijs “World Green Car of the Year 2008”betreft:

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat het om een officiële prijs gaat die door journalisten over heel de wereld werd toegekend en dat de BMW 118d deze titel van “World Green Car of the Year 2008” (www.wcoty.comin de wacht heeft gesleept.

Zij is van oordeel dat het feit dat de adverteerder in zijn reclame communiceert over een prijs die hij heeft gewonnen, niet strijdig is met enige wettelijke of zelfdisciplinaire bepaling.

Het behoort niet tot de bevoegheid van de Jury zich uit te spreken over de vraag of de milieuprestaties van het aangeprezen voertuig al dan niet de toekenning van de titel “World Green Car of the Year” rechtvaardigen.. De Jury is uitsluitend bevoegd om de inhoud van de reclameboodschap in kwestie te onderzoeken aan de hand van de toepasselijke wettelijke en zelfsdisciplinaire bepalingen terzake.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt dit punt.

De adverteerder deelde mee hij de het niet eens is met de stelling van de Jury om de BMW 118 d met manuele of automatische versnellingsbak als twee aparte modellen te bestempelen, maar dat hij beslist heeft om de tekst van de advertentie in kwestie te vervolledigen door duidelijk te vermelden dat het om de BMW 118d met manuele versnellingsbak gaat. Op deze manier is de advertentie in overeenstemming het het voornoemde K.B. aangezien het brandstofverbruik en de CO2 van de hoogste versie/variant werd vermeld (m.n. de gegevens mbt de versie/variant met 143 pk en niet deze mbt de 136 pk).

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW 118d
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/06/2008