BMW – 24/01/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont het voertuig in kwestie terwijl het over een bergweg rijdt. Men ziet eveneens beelden van het dashboard en op een bepaald moment de bestuurder die op een knop op het stuur drukt en het stuur dat draait en dat de bestuurder over één hand laat glijden, de andere hand ligt op zijn knie.

Voice-over: “Rijden wordt reizen. Wordt ontdekken. Verkennen. Nieuwe wegen inslaan. Grenzen aftasten. En uzelf blijven verbazen. Rijden wordt rijplezier. De nieuwe BMW X3. Ontdek alle nieuwe BMW-modellen en de saloncondities bij uw BMW-verdeler of op bmw.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukte dat de reclame een voertuig toont dat in een bocht rijdt met de zittende bestuurder die het stuur niet vasthoudt.
Volgens hem is dit gevaarlijk maar vooral verboden. De rijbijstand is geen automatische piloot en de bestuurder moet minstens één hand aan het stuur houden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in deze spot gedurende een tweetal seconden een interieurbeeld te zien is waarbij de handen van de bestuurder het stuur net niet raken, maar wel klaar zijn om over te nemen als dat door de wagen gevraagd wordt. De functie waarbij de handen kortstondig van het stuur gehaald kunnen worden heet ‘Steering & Lane Control Assistant’ en maakt deel uit van het Driving Assistant Pack Plus, hetgeen een stap is in de evolutie naar volledig autonoom rijdende wagens.

Deze functie is gehomologeerd voor Europa en mag dus perfect aangeboden worden in België.

De adverteerder is het derhalve niet eens met de klacht dat dit gevaarlijk of verboden zou zijn.

Hij heeft tevens meer informatie gegeven over de inhoud van het Pack in kwestie dat onder meer de volgende functies omvat:
- Steering & Lane Control Assistant: helpt de bestuurder binnen de rijstrook te blijven via kleine comfortabele stuurcorrecties. Deze functie kan te allen tijde overgenomen worden door de bestuurder.
- Lane Change Assistant: automatische verandering van rijstrook door middel van het induwen van de richtingaanwijzer.
- Lane Keeping Assistant with Active Side Collision Protection: helpt de bestuurder binnen de rijstrook te blijven en actief zijdelings botsingen te vermijden via comfortabele stuurcorrecties.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot in kwestie, die het gepromote voertuig toont terwijl het over een bergweg rijdt, men onder andere beelden ziet van het dashboard en op een bepaald moment de bestuurder die op een knop op het stuur drukt en het stuur dat draait en dat de bestuurder over één hand laat glijden, de andere hand ligt op zijn knie.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de functie die aldus naar voren gebracht wordt en die toelaat om de handen even van het stuur te nemen de ‘Steering & Lane Control Assistant’ is, een functie die gehomologeerd is in Europa en toegelaten in België. Zij heeft eveneens genoteerd dat de reclame in kwestie aldus onder andere een nieuwe technologie promoot die zorgt voor meer veiligheid op de weg.

De Jury is van mening dat de positie van de handen van de bestuurder die getoond wordt in de spot niet doet uitschijnen dat de bestuurder niet waakzaam is en evenmin suggereert dat zijn gedrag aan het stuur de regels van de voorzichtigheid of de verkeersveiligheid overtreedt.

Zij is eveneens van mening dat door de knop op het scherm in close-up te tonen, de spot toelaat te begrijpen dat het dankzij het feit dat hij deze in werking gesteld heeft is dat de bestuurder zijn stuur niet moet vasthouden maar het gewoon moet begeleiden zoals getoond wordt in de spot.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame geen gevaarlijk of onwettig gedrag lijkt goed te keuren of aan te moedigen en niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW X3
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/01/2018