BMW – 19/11/2008

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een BMW 3 Serie.
Onderaan de vermeldingen “Gemiddeld verbruik (1/100)/CO2 uitstoot (g/km): 9,8-4,8/235-125

Motivering van de klacht(en)

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 definieert in art 1(7° en 8°) het “officiële brandstofverbruik” en de “officiële specifieke CO2-uitstoot”, met name wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd dient de hoogste waarde te worden meegedeeld.

Art 5 van de nieuwe Febiac code daarentegen bepaalt dat de vorken (minimum en maximum uitstoot en verbruik) vermeld moeten worden. […] Indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft.

Bijgevolg, is deze betwiste reclame in overeenstemming met de nieuwe Febiac code, maar strijdig met het K.B. van 5 september 2001.
 

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de vermeldingen betreffende het verbruik en de CO2 uitstoot van de modellen in de advertentie voorgesteld werden onder de vorm van een vork met de minimum –en maximum waarden.

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen in overeenstemming zijn met artikel 7 van het KB van 05/09/01, waarin bepaald wordt dat het reclamemateriaal (waarover het hier gaat) de gegevens waarvan sprake moet bevatten, zulk in overeenstemming met bijlage IV. Punt 3° van die bijlage luidt als volgt: “indien het om meer dan één model gaat, wordt … een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik opgenomen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat artikel 5 van de Febiac code waarin bepaald wordt dat « indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft » in overeenstemming is met bijlage IV van het KB van 05/09/01.

De punten 7° en 8° van artikel 1 van het KB van 05/09/01 bevatten de definities van het officiële brandstofverbruik en van de officiële specifieke CO2-uitstoot die van toepassing zijn voor het geheel van de informatie waarop het KB betrekking heeft, waaronder het brandstofverbruiksetiket en de brandstofverbruiksgids.

De Jury benadrukte tevens dat punt 14° van artikel 1 van het KB van 05/09/01, dat de definitie van een « model » bevat, niet alleen naar het merk of het type verwijst maar ook naar de variant en uitvoering van een personenauto.

Bovendien is de Jury van oordeel dat het vermelden van een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik meer informatie geeft dan alleen de hoogste waarde en dit in het voordeel van de consument.

Wat betreft de lettergrootte heeft de Jury genoteerd dat deze in overeenstemming is met art 5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: 3 Serie
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/11/2008