BMW – 17/02/2021

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Iedereen uniek, iedereen Mini. Zo is er een Mini Electric voor Martine die altijd in blijft voor wat nieuws en hiermee de ideale wagen heeft om haar gouden jaren tegemoet te rijden. Of een Mini Countryman, voor de sportieve Wout en helemaal veilig voor baby Georges. Fietsendrager optioneel, Wout. Ontdek de Mini die bij jou past op mini.be en kom in alle veiligheid langs bij je Miniverdeler om te genieten van onze unieke saloncondities. In januari ook open op zondag. Elke gelijkenis met bekende personen berust op louter toeval.”

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat deze reclame zonder gerede twijfel gebruik maakt van een referentie naar Wout Van Aert en er dan mee weg probeert te komen door af te sluiten met "elke gelijkenis met bekende personen berust op louter toeval". Hij is van mening dat iedereen weet dat het geen toeval betreft, en dat de reclame op discutabele wijze gebruik maakt van een verwijzing naar een bekend persoon, alsof die het product aanbeveelt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee verrast te zijn door de klacht en niet anders te kunnen dan deze te betwisten.
Aangezien hij een volledig gamma aan verschillende personaliseerbare modellen heeft, was de enige boodschap van zijn spot: “Iedereen uniek. Iedereen MINI. Ontdek dé MINI die bij jou past.” Om duidelijk te maken dat voor ieder type persoon een MINI zou passen, heeft hij enkele voorbeelden zoals Wout en Martine verzonnen.
Het is in zijn ogen dan ook duidelijk dat er door de grote verscheidenheid aan MINI's zeker wel een MINI bij dergelijke personen zou passen. Volgens hem laat hij op geen enkele manier uitschijnen dat de 'bekende persoon' (zoals ze in de klacht genoemd worden) het product zou aanbevelen. Bovendien noemt hij de 'bekende personen' niet echt bij naam, en communiceert hij ook duidelijk dat dit maar fictieve voorbeelden zijn die de insteek uitdragen: “Ondanks het feit dat iedereen uniek is, past er toch een MINI voor iedereen.”
Hij heeft echter zeker niet de bedoeling de controverse op te zoeken en zal deze spot niet verder uitzenden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury verwijst in dit verband naar artikel 14 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), dat onder meer het volgende bepaalt: “Marketingcommunicatie mag geen personen in hun private of maatschappelijke hoedanigheid afbeelden of naar hen verwijzen, tenzij voorafgaande toestemming werd verkregen.”.

Welnu, de Jury is van mening dat de spot in zijn Nederlandstalige versie wel degelijk niet alleen duidelijk verwijst naar de wielrenner Wout van Aert en de geboorte van diens zoontje Georges, maar ook naar de pensionering van nieuwsanker Martine Tanghe, en dat de Franstalige versie van de spot op analoge wijze verwijzingen bevat naar voetballer Eden Hazard en tennisser David Goffin.

Zij is van mening dat dit hier des te meer het geval is daar telkens impliciet maar duidelijk ook wordt verwezen naar specifieke aspecten van de professionele hoedanigheid van de betrokken personen, en dat de adverteerder met name niet kan worden gevolgd in zijn argumentatie dat het hier slechts gaat om fictieve voorbeelden die de insteek beogen uit te dragen dat, ondanks het feit dat iedereen uniek is, er toch een Mini past voor iedereen.

Zij heeft er ten slotte op basis van het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat deze geen voorafgaande toestemming van de betrokken personen had voor deze verwijzingen naar hen in de betrokken spot.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus een inbreuk uitmaakt op artikel 14 ICC-Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de verspreiding van de betrokken reclame reeds werd stopgezet na ontvangst van de klacht.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: Mini
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/02/2021