BMW – 16/10/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het voertuig in kwestie en vermeldt verschillende eigenschappen.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de reclame geen vermelding inzake CO2-uitstoot bevat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat door een vergetelheid de verbruiks- en CO2-gegevens uitzonderlijk niet vermeld werden. Hij deelde ook reclamemateriaal over dezelfde wagen mee waar ze wel degelijk aanwezig zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie voor het voertuig in kwestie geen vermeldingen bevat inzake het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, wat strijdig is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's en met artikel 5 van de Febiac-code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder meedeelde dat de vermeldingen in kwestie door een vergetelheid uitzonderlijk niet vermeld werden en dat ze wel aanwezig zijn in ander reclamemateriaal over dezelfde wagen.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW 8 Reeks Coupé
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/10/2018