BMW – 03/10/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website, onder “BMW Value & Care”, staat onder meer het volgende te lezen:
“Speciale Service aanbiedingen voor uw BMW 5 Reeks ('95-'03) of BMW 3 Reeks ('98-'06).
Log in om de specifieke prijsaanbiedingen voor uw wagen te bekijken. (...)
U bent geen eigenaar van een BMW 5 Reeks ('95-'03) of BMW Reeks ('98-'06)?
Hou me op op de hoogte over de specifieke aanbiedingen voor mijn wagen.”

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar een pagina op de website van BMW waar een onderhoud aan verminderde prijs wordt aangeboden voor auto’s van de jaren ’98-’06. Toen hij probeerde om een dergelijk onderhoud te regelen voor zijn auto die een ’06 is, heeft BMW hem verteld dat het model niet het goede was, ook al was dit niet op de website vermeld. De klager vraagt zich af of er hier sprake is van misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het Value & Care programma een onderhouds- en herstellingsprogramma voor oudere voertuigen is, waaromtrent begin mei een direct mailing werd uitgestuurd naar alle E46 klanten (BMW 3 Reeks met bouwjaar ’98-’06) rekening houdend met de privacy-wensen van deze klanten.
Deze mailing bestond uit een brochure en een brief met daarin een persoonlijk paswoord en een gebruikersnaam om op de website te kunnen inloggen. Gezien de complexiteit van de verschillende E46 motorisaties, heeft de adverteerder geopteerd om de prijsspecificaties in een webmodule te integreren.
De klager had de adverteerder reeds via de website gecontacteerd met de vraag of hij zich kon inschrijven voor het programma. Bij nazicht op basis van zijn chassisnummer, bleek zijn wagen een E90 te zijn, namelijk een BMW 3 Reeks van 2006 (modeljaar ’05-’12), een type dat momenteel nog niet is opgenomen in het Value & Care programma. De klager werd hiervan op de hoogte gebracht.
Met de vermelding “('98-'06)” op de webpagina betreffende deze actie duidt de adverteerder op het feit dat het over wagens van die generatie BMW 3 Reeks gaat. In de communicatie naar de eindklanten worden E-codes nooit vermeld, maar wel de bouwjaren. Verder haalde de adverteerder aan dat hij enkel beelden weergeeft op de website van de modellen die in aanmerking komen voor deze actie, namelijk E46 en E39.
De adverteerder stelde voor om de website op zeer korte termijn nog extra te verduidelijken, dit door vermelding van de E-code. Door middel van een asterisk zal de adverteerder duidelijk maken dat de BMW 5 Reeks (’95-’03) een E39 betreft, de BMW 3 Reeks (’98-’06) een E46, waarbij de klant de E-code kan terugvinden in zijn officiële boorddocumenten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de volgende vermelding op de BMW Value & Care webpagina: “Speciale Service aanbiedingen voor uw BMW 5 Reeks ('95-'03) of BMW 3 Reeks ('98-'06).”

De Jury heeft tevens vastgesteld dat een BMW 3 Reeks van 2006 van het type E90 (bouwjaar ’05-’12) momenteel niet in aanmerking komt voor dit onderhouds- en herstellingsprogramma, daar dit programma slechts beschikbaar is voor een BMW 5 Reeks van het type E39 (bouwjaar of “generatie” '95-'03) of een BMW 3 Reeks van het type E46 (bouwjaar of “generatie” '98-'06).

Aangezien het voor de consument derhalve onduidelijk is of zijn wagen al dan niet binnen het betrokken onderhouds- en herstellingsprogramma valt, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is, wat strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de hoger vermelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De Jury wenst echter tevens haar waardering uit te drukken voor de eigen beslissing van de adverteerder om de reclame op de website naar de toekomst toe te verduidelijken.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW Value & Care
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/10/2011