BMW – 01/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als slogan “open 24 hours. De nieuwe BMW 118d Cabrio. Vanaf €375/maand”.

Vermelding brandstofverbruik en CO2.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de lettergrootte van vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de affiche in kwestie (16 m2) 70 mm bedraagt en derhalve in overeenstemming is met hetgeen vooropgesteld wordt in art. 5 van de Febiac code (70 mm).

De Jury heeft genoteerd dat deze reclame ook in 36m2 werd gerealiseerd en dat ook hier de lettergrootte van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 (100 mm) in overeenstemming is met hetgeen vooropgesteld wordt in art.5 van de Febiac code (100mm).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW 118d cabrio
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2008