BLOKKER – 23/04/2001

Beschrijving van de reclame

De snelspaarcatalogus vermeldt dat men door 4 dukaten te sparen (men ontvangt 1 dukaat per aankoopschijf van 200 Fr.) de “Leifheit Hausrein” uitwringpers zal kunnen aankopen voor de prijs van 1.895Fr. in plaats van 2.895 Fr., zijnde een snelspaarvoordeel van 1.000 Fr.

Motivering van de klacht(en)

In de winkel was het product te koop voor 1.995 Fr. Door dukaten te sparen doet men dus slechts een voordeel van 100 Fr. in plaats van 1.000 Fr. Deze reclame is dus misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat inderdaad een foutieve prijs werd vermeld hetgeen onmiddellijk werd rechtgezet en dat hij bereid was de klager tegemoet te komen.

Jurybeslissing

De klager werd hiervan op de hoogte gesteld en er werd aan de adverteerder de aanbeveling gedaan de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst dergelijke situatie met risico van misleidende reclame te weren.

Adverteerder: BLOKKER
Product/Dienst: Snelspaaractie
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/04/2001