BLOKKER – 17/09/2013

Beschrijving van de reclame

In de folder op de website staat een advertentie voor Vita Verde Profile pannen met keramische antikleeflaag, met daarbij een foto van een pan en de volgende tekst in een groene rechthoek: “Bij aankoop van 2 artikelen uit de Vita+Verde pannenserie: 20% kassakorting, vanaf een aankoop van 3 artikelen: 30% kassakorting”. Onderaan de advertentie bevinden zich vier oranje rechthoeken met bovenaan een zwart balkje, met daarin respectievelijk de vermeldingen: “Ø 28 cm – 39.95”, “Ø 26 cm – 34.95”, “Ø 24 cm – 29.95” en “Ø 20 cm – 24.99”.

Motivering van de klacht(en)

De klager kocht bij Blokker drie Vita Verde pannen voor respectievelijk €16,99, €19,99 en €24,99. Bij de kassa kreeg hij echter geen kassakorting: volgens de verkoopster was deze enkel geldig op de duurdere serie. Volgens de klager staat nergens in de aanbieding vermeld dat de korting enkel geldig is op de duurdere serie; er staat enkel vermeldt “pannenserie”. De klager vreest dan ook dat hier sprake is van misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn actie inderdaad niet zo heel duidelijk vermeld is en verwarring kan scheppen bij de klanten. Het gaat hier eigenlijk om een actie bedoeld voor de braadpan Vita Verde afgebeeld op de folder. Hij zal zijn acties in de volgende folders duidelijker formuleren door het type of het model te vermelden.
Ingevolge een vraag om bijkomende informatie bevestigde de adverteerder nog dat de actie betrekking had op de 4 vermelde formaten van de afgebeelde pan en dat het mogelijk is dat de klant 1 pan heeft gekocht van de in de folder vermelde serie en de 2 andere pannen van een andere serie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame op de website voor de actie met betrekking tot Vita+Verde pannen.

De Jury heeft vastgesteld dat de klager 3 pannen aan respectievelijk 16.99, 19.99 en 24.99 euro kocht – bedragen die, behalve het laatste, niet in de reclame vermeld worden.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de korting wel degelijk geldt op de 4 in de reclame vermelde formaten van de afgebeelde pan.

De Jury is van oordeel dat de reclame duidelijk de formaten die in aanmerking komen voor de actie vermeldt samen met de prijzen van deze formaten en dat de reclame derhalve niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BLOKKER
Product/Dienst: Pannen Vita Verde
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/09/2013