BLOEMENHAL SINT-TRUIDEN – 03/03/2020

Beschrijving van de reclame

De advertentie op Facebook bevat de tekst “Valentijn actie -50% bij aankoop van je 2de boeket Wij denken ook aan je Maîtresse” op een rode achtergrond met hartjes.  

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat het idee van deze actie uiterst vrouwonvriendelijk is. Volgens haar kunnen zulke mediastunts niet geaccepteerd worden in onze huidige maatschappij. 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zeker niet de intentie had om hiermee iemand te kwetsen. Hij wou enkel, ludiek bedoeld, Valentijn in de kijker zetten in een online context waarin het moeilijk is om mensen te overtuigen om naar een winkel te komen.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie ter promotie van een bloemenzaak de tekst “Valentijn actie -50% bij aankoop van je 2de boeket Wij denken ook aan je Maîtresse” bevat op een rode achtergrond met hartjes.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze zeker niet de intentie had om hiermee iemand te kwetsen, maar slechts Valentijn in de kijker wou zetten in een online context waarin het moeilijk is om mensen te overtuigen om naar een winkel te komen.  

De Jury is van mening dat de advertentie in kwestie er zich toe beperkt om aan de hand van een humoristisch bedoelde tekst de promotionele actie van de adverteerder in de verf te zetten, zonder zich daarmee meteen ook negatief of kleinerend uit te laten ten aanzien van vrouwen of een bepaald standpunt inzake man-vrouwverhoudingen uit te dragen.  

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: BLOEMENHAL SINT-TRUIDEN
Product/Dienst: Bloemen
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/03/2020