BLIJF VAN MIJN LIJF – 28/03/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche die geviseerd wordt door de klaagster toont een vrouw die een hond in haar armen houdt. De hond is helemaal vuil en maakt de witte jurk van de vrouw vuil. Daarnaast de tekst “Vuile teef!” en “De een trekt het zich niet aan, de ander voelt zich gekwetst”.
Daaronder de tekst “Seksisme is strafbaar. De wet van 24 mei 2014 schrijft geldboetes voor van 50 tot 1.000€ en celstraffen van een maand tot een jaar.” en onderaan de affiche het logo van de adverteerder.

De campagne bevat twee andere affiches over hetzelfde thema, de ene met de tekst “Vieze bakvis” die een vrouw toont die een tonijn vasthoudt en de andere met de tekst “Lompe zeug” die een vrouw toont die een varken in haar armen houdt.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het jammer dat er gestreden moet worden tegen een groot actueel probleem, de intimidatie en verbale agressie tegenover vrouwen, met het minimaliseren van een ander probleem, dierenmishandeling, en door dieren op een grove manier te gebruiken. Ze vindt het jammer dat de campagne geen respect heeft voor dieren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij een vzw is en dat de afbeeldingen van de campagne geen product of dienst voorstellen. Het gaat om de sensibilisering met betrekking tot seksistische beledigingen en intimidatie in de openbare ruimte.

Het gebruik van dieren in het kader van de campagne betreft een illustratie van uitdrukkingen uit de spreektaal. Het gaat om beledigingen, ze zouden niet mogen bestaan, noch ten opzichte van vrouwen, noch ten opzichte van dieren.

De adverteerder deelde mee dat de gefotografeerde hond Jules heet, dat hij van de fotografe is en dat hij ervan genoten heeft om in het centrum van de belangstelling te staan tijdens het nemen van de foto’s. Hij heeft eveneens gebruikgemaakt van de diensten van een varken, Eustache, dat deel uitmaakt van een gespecialiseerd agentschap. De tonijn is een valse vis, een kopie van een foto die op een stuk karton geplakt werd en verzwaard voor meer realisme. Hij heeft geweigerd om te poseren met een dood dier of om het te verspillen.

Deze elementen maken volgens hem duidelijk dat hij van dieren houdt en hen respecteert en dat hij hen niet wil schaden of minachten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche die geviseerd wordt door de klaagster een vrouw toont die een hond die helemaal vuil is in haar armen houdt, met de tekst “Vuile teef!” en “De een trekt het zich niet aan, de ander voelt zich gekwetst” en dat deze affiche evenals twee andere, met respectievelijk een vrouw die en tonijn vasthoudt en een vrouw met een varken in de armen, deel uitmaken van een sensibiliseringscampagne tegen seksisme en verbale agressie tegenover vrouwen.

De Jury is van mening dat de doelstellingen van de campagne duidelijk blijken uit de gebruikte teksten op de affiches en de afbeeldingen die deze illustreren.

Volgens de Jury stellen de afbeeldingen duidelijk een enscenering voor die geen dierenmishandeling suggereert. Bovendien heeft de Jury kennisgenomen van de informatie die meegedeeld werd door de adverteerder die onder andere verduidelijkte dat de gefotografeerde hond van de fotografe was en dat deze ervan genoten had om in het middelpunt van de belangstelling te staan tijdens het nemen van de foto’s.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de betrokken affiches niet aanzetten tot onrespectvol gedrag ten opzichte van dieren en dat ze niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BLIJF VAN MIJN LIJF
Product/Dienst: Sensibiliseringscampagne tegen seksisme
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/03/2018