BLACK & DECKER – 01/06/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie beschrijft de verschillende gereedschappen welke behoren tot het systeem “Multi-Outils” zonder draad en somt er de voordelen van op. Onder een ondertitel “bescherming van het milieu” zegt de tekst “U vermijdt alle energieverspilling” door het gebruik van “dezelfde energiekit” en “voor een grotere veiligheid en uit respect voor het milieu” wordt aangeraden gebruikte batterijen terug te brengen voor recyclage.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het product wordt voorgesteld als ecologisch, omdat herlaadbare batterijen worden gebruikt, terwijl deze geen bron zijn van ecologische energie. Hoewel minder vervuilend dan wegwerpbatterijen, is het beter electriciteit van het net te gebruiken. De reclame maakt misbruik van het gebrek aan kennis van de consument, zet aan tot gedrag dat schadelijk is voor het milieu en misleidt inzake de ecologische eigenschappen van het product door middel van absolute slogans.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vindt de klacht onterecht, omdat de kracht van het gamma hierin zit dat alle machines met dezelfde accu en lader werken, waarbij de accu bovendien heroplaadbaar is en ieder product afzonderlijk zonder batterijen kan verkregen worden.

Jurybeslissing

De Jury deed de aanbeveling de titel “bescherming van het milieu” te wijzigen of te laten vallen, op basis van art. 3 en 7 van de milieureclamecode omdat de bescherming van het milieu geen eigenschap is van het product, alsook de bewering “u vermijdt alle energieverspilling” te milderen, op basis van art. 3 van de code en aangezien deze zin onduidelijk is en voor verschillende interpretaties vatbaar.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de advertentie slechts éénmalig verschenen is, doch dat rekening zal worden gehouden met de aanbevelingen van de Jury, ingeval deze in de toekomst opnieuw zou gepubliceerd worden.

Adverteerder: BLACK & DECKER
Product/Dienst: VersaPak
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  01/06/1999