BIVV – 24/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een jongetje dat een “gordeldier” draagt . Tekst naast de afbeelding van de jongen « Mama, klik je vast of ik zeg het aan papa – gordeldier.be ». Onderaan de advertentie 4 logos : « P&V », « ikbenvoor.be », « BIVV » en het logo van de Europese Gemeenschap.

Een affiche toont een meisje dat een “gordeldier” draagt . Tekst naast de afbeelding van het meisje « Papa, klik je vast of ik zeg het aan mama – gordeldier.be ». Onderaan de advertentie 4 logos : « P&V », « ikbenvoor.be », « BIVV » en het logo van de Europese Gemeenschap.

Motivering van de klacht(en)

Het is betreurenswaardig en immoreel dat chantage in de mond van kinderen wordt gelegd. Deze vorm van druk uitoefenen noemt men een bedreiging. En delatie komt hier nog bij. Kinderen zullen dit procédé onbewust natuurlijk vinden en dit zal de opvoedingsmethoden, die al te vaak betreurenswaardig zijn, nog versterken. Er zijn geen grenzen meer aan de middelen die gebruikt worden om onmiddellijk te bekomen wat men wenst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne de bedoeling heeft om het dragen van de gordel te stimuleren, zowel vooraan als achteraan, zowel voor de kleintjes als voor de groten. Uiteindelijk dient het vastklikken van de gordel een routinehandeling te worden die men automatisch uitvoert. De doelstelling die nagestreefd wordt is het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De affiche dient in verband gebracht te worden met de tv-spot waarin telkens hij een flater heeft begaan, Arthur te horen krijgt « Arthur ik ga het zeggen tegen papa ». Later wanneer hij zich in de wagen bevindt met zijn vader, merkt hij op dat deze zijn gordel niet heeft vastgeklikt. Bij wijze van een knipoog mbt wat men hem de ganse dag herhaald heeft, waarschuwt hij : papa, klik je vast of ik zeg het aan mama. Het gaat geenszins om een delatie, maar uitsluitend om humor van de kleine jongen die fier is om het goede voorbeeld te tonen na verschillende flaters en hij twijfelt dan ook niet om dit te doen opmerken aan zijn vader. De aanpak in deze campagne is volledig in lijn met de strategie die het BIVV sinds verschillende jaren hanteert en die erin bestaat om volwassenen te interpelleren door middel van de kinderen. Uit ervaring, weet hij dat kinderen een grote invloed kunnen hebben op de gedragingen van volwassenen. Hoewel het principe van « kind is koning »(steeds vaker aanwezig in reclame) hem nadelig lijkt vanuit educatief standpunt, kan men toch niet negeren dat kinderen een postieve invloed hebben op volwassenen, meer bepaald op de ouders, en dit aangaande thema’s waarvoor zij ondermeer dankzij de school gesensibiliseerd werden, zoals milieu, gezondheid, verkeersveiligheid,….. Het is dit aspect dat hij in de verf heeft willen zetten door kinderen te tonen die een opmerking maken aan hun ouders, doch onder de vorm van een knipoog. Hij is van oordeel dat men ver verwijderd is van het kind als dictator dat de ouders bedreigt. Tenslotte legde hij uit dat de campagne in het verlengde ligt van de twee vorige campagnes, waarvan de resultaten bijzonder positief waren (het dragen van de gordel is gestegen van 53% in 2003 naar 76% in 2006). De enquêtes hebben aangetoond dat de campagne positief onthaald werd.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury genoteerd dat de doelstelling van deze campagne erin bestaat om zowel de volwassenen als de jongeren te sensibiliseren aangaande het dragen van de gordel, zowel vooraan als achteraan in een voertuig. Zij is van oordeel dat de woorden die in de mond van de kinderen worden gelegd in het kader van deze campagne, door de gemiddelde consument als grappige knipoog zullen gepercipieerd worden en niet als een bedreiging/delatie van de kinderen tav hun ouders.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BIVV
Product/Dienst: Gordeldier.be
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/10/2007