BIVV – 15/09/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man achter het stuur met een oortelefoontje. Wanneer de telefoon rinkelt, antwoordt hij:
Man : « Hallo ? »
Vrouw : «Dag schatteke, zijde gij onderweg ? Zeg, mijn moeder is hier hè» (een vrouw verschijnt naast de man die opschrikt)
Man : « Hoe Waarom? » (de vrouw slaagt de man met haar handtas)
Vrouw : « Hoe waarom ? Om ne koffie te drinken! » (de man moet zijn ruitenwissers gebruiken om de koffie van zijn voorruit te krijgen)
Vrouw : « Zijde gij zowa door uw papierwerk geraakt ? » (papieren vliegen uit het handschoenkastje in de auto).
Vrouw : « Oh ja, ik heb ne nieuwe trui voor u gekocht » (de man probeert een trui aan te krijgen)
Man : « Zijde zeker van de maat ? »
Vrouw : « Maar natuurlijk, ge kunt hem dit weekend dragen in de zoo» (de man ziet een hoorn van een neushoorn tussen zijn benen)
Vrouw : « Of gaat ge liever kamperen. » (de man wordt met de neus op zijn stuur geduwd omwille van een rugzak)
Vrouw : « En vergeet da concert vanavond niet ». (men ziet een rockgroep in de auto)

Daarna verschijnt de tekst : «Bellen achter het stuur leidt je af. ». Daaronder de logo’s van AXA en IBSR en de website www.ikbenvoor.be
Daarna zien we een witte achtergrond met de tekst : rijden = niet bellen».

Motivering van de klacht(en)

De reclame tegen het gebruik van de GSM aan het stuur, toont als laatste beeld, een beeld waarvan men denkt dat men de fallus van de bestuurder ziet opspringen vanuit zijn broek. Naïviteit van de adverteerder? De klager vraagt zich af of hij de enige is die dit ziet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het doel van de campagne erin bestaat om de nadruk te leggen op de risico’s die een bestuurder loopt wanneer hij zijn GSM aan het stuur gebruikt. Bellen tijdens het rijden is altijd nefast voor de aandacht en bijgevolg voor de verkeersveiligheid. De campagne met als titel “Bellen achter het stuur leidt uw aandacht af », is gebaseerd op een affichecampagne langs de weg en op het Brusselse openbaar vervoer, een humoristische TV-spot en affiches.

De adverteerder voegde er aan toe dat zelfs als, in werkelijkheid de afleidingsbronnen puur fictief zijn, ze op een surrealistische wijze worden weergegeven in de spot. Alle ideeën die door het hoofd van de bestuurder gaan worden in en rond de auto weergegeven. Het is immers op z’n minst bizar te noemen om koffie over de ramen te zien lopen, een rugzak tussen de rug en de stoel van de bestuurder te zien glijden en de hoorn van een neushoorn de stoel te zien doorboren. Al deze gebeurtenissen verstoren de bestuurder en doen hem ook opschrikken. Dit is ook het doel van de spot.

De adverteerder liet gelden dat gezien het feit dat, voor technische productie- en budgetredenen, ze niet het hele dier in de wagen konden tonen, de hoorn van een neushoorn die de stoel doorboort, de beste manier bleek te zijn om het verwarrende effect voor de automobilist weer te geven. Voor dezelfde technische productieredenen, waren er niet veel meer keuzes dan de hoorn uit de zetel te laten komen zonder het lichaam van het dier te laten zien. In de scène waain de hoorn van de neushoorn verschijnt, is zowel het beeld als het geluid ondubbelzinnig
Beeld: De hoorn doorboort de zetel en niet de broek van de automobilist
Geluid: “…ge kunt hem (de trui) dit weekend dragen in de zoo” gevolgd door het gegrom van een neushoorn.

De adverteerder deelde tenslotte mee dat hij geenszins de bedoeling had om een boodschap met seksuele connotatie te verspreiden en hij heeft nog geen andere reactie in die zin ontvangen. Zijn doel is om de bestuurders te sensibiliseren over de gevaren van de GSM tijdens het rijden en hij wint er niets bij om van deze boodschap af te wijken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot voor de campagne “ Bellen achter het stuur leidt uw aandacht af” de ideeën weergeeft die tijdens een telefoongesprek door het hoofd spoken van de bestuurder.

De Jury heeft ook vastgesteld dat een van de beelden een hoorn van een neushoorn toont die verschijnt tussen de benen van de automobilist op het moment dat er sprake is van de zoo.

De Jury is van mening dat het niet duidelijk is dat de hoorn de autozetel doorboort en zij begrijpt dat de TV-kijker dit beeld op een verkeerde manier kan interpreteren.

Rekening gehoudend met wat voorafgaat en daar er verschillende andere mogelijkheden waren mbt de keuze van het dier en plaats, heeft de Jury de argumenten van de adverteerder niet weerhouden.

Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan teweegbrengen bij het publiek, heeft de Jury gemeend om een advies tot voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BIVV
Product/Dienst: Campagne tegen bellen achter het stuur
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/09/2009