BIVV – 05/11/2008

Beschrijving van de reclame

De tv-spot toont 2 vrienden op het dak van een gebouw. Eén van de twee vertelt dat ze beste vrienden zijn en elkaar al hun heel hun leven kennen. Vervolgens spreekt hij de kijker aan en vraagt: “Uw beste vriend ga je toch niet aandoen?” , waarna hij zijn vriend van het dak duwt en zegt: “of toch? Als je zonder gordel achter in de auto kruipt, dat is eigenlijk juist hetzelfde, want bij een ongeval vlieg je met zo’n kracht naar voor dat je knal de vriend voor u misschien wel de dood injaagt”. Op het einde van de spot, toont de camera dat de vriend in kwestie slechts iets lager op een platform terecht gekomen is zonder zich te kwetsen.
Vervolgens de tekst “de gordel achterin redt ook levens voorin. www.klikvast.be ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is schandalig en een heel slecht voorbeeld voor beïnvloedbare mensen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het doel van de campagne erin bestaat om jong en oud te stimuleren om achterin de gordel te dragen. Opdat het dragen van de gordel een routine/een gewoonte zou worden, tracht deze campagne de meest terughoudenden te overtuigen dat de gordel exact dezelfde functie vervult voorin als achteraan en dat de passagiers hetzelfde risico lopen met als enige (groot) verschil dat als men zich niet vast klikt, de passagiers achteraan eveneens de personen vooraan in gevaar brengen.

De adverteerder liet weten dat de campagne de nadruk wil leggen op dit aspect, met de hoop de passagiers achterin te sensibiliseren door hen te doen beseffen dat als ze het niet voor zichzelf doen, ze het moeten doen om de personen die voorin zitten te beschermen.

De adverteerder preciseerde dat het einde van de spot, waarin getoond wordt dat de vriend in kwestie niet gekwetst is, toelaat om te dedramatiseren en om te eindigen met een knipoog.

De adverteerder benadrukte dat hij bijzonder aandachtig is geweest om geen beelden met bloederige beelden te tonen zoals het merendeel van de buitenlandse collega’s dat doen en dat hijzich toegespitst heeft op een interpellerende beelden, doch gebruik makend van symboliek.

Hij stelde in geen geval mensen aan te zetten om één van hun vrienden van een dak te duwen, temeer daar dit geen courante situatie is.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de vergelijking tussen de onbegrijpelijke daad om zijn vriend van een dak te duwen en het feit om achterin de gordel niet te dragen duidelijk maakt dat men in beide gevallen riskeert om zijn vriend te doden. Deze uitlegging blijkt voldoende duidelijk uit de spot zodat deze niet kan aanzien worden als een aanzetting tot dergelijke daad.

De Jury merkte tevens de humoristische toon op waarmee de spot eindigt, wanneer men de vriend gezond en wel terugziet.

De Jury is van oordeel dat deze spot het goede doel dient en de passagiers achterin sensibiliseert.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren..

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BIVV
Product/Dienst: Sensibilisering veiligheidsgordel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/11/2008