BIOVER – 29/08/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Nouveau ». « Ligne Plus. Mincir selon le Principe Chronobiologique. », toont het naakte lichaam van een vrouw in profiel en dit met een groene achtergrondkleur.
Tekst : « La chronobiologie est une discipline scientifique très récente qui étudie les effets des rythmes biologiques sur le fonctionnement de l'organisme humain. Les études effectuées dans ce domaine démontrent de plus en plus clairement combien notre horloge biologique joue un rôle crucial pour notre santé mentale et physique. D'après les tests chronobiologiques, notre organisme a besoin de certains nutriments à certains moments de la journée. La gamme Ligne plus de Biover vous propose un éventail d'adjuvants naturels pour perdre du poids qui s'intègrent parfaitement dans le concept chronobiologique : le bloqueur, le mange-graisse, le tonique purifiant, les cubes satiété bio et les infusettes bio. Plus d'info sur www.ligneplus.eu. Les produits Ligne plus sont disponibles dans les magasins d'alimentation naturelle, chez Bioshop, Bioplanet et Essenza. »
Onderaan worden vijf verschillende verpakkingen van het product afgebeeld.
Tekst onderaan : « Biover. Votre source naturelle de santé ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beschouwt de vrouw als een object dat zonder respect wordt gemanipuleerd voor het plezier. Of het nu gaat om een vrouw of een man, het is niet nodig om naaktheid te gebruiken om bepaalde producten te verkopen. Er is respect nodig in een democratische maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat voor de goedkeuring van het product een notificatiedossier werd ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, waarbij ook de verpakking werd gecontroleerd en goedgekeurd. De figuur in de advertentie is dezelfde als deze op de verpakking. Hij legde uit dat het product zowel geschikt is voor mannen als voor vrouwen. De advertentie spreekt zich dan ook niet uit over de doelgroep, want het is voornamelijk het natuurlijk chronobiologisch ritme dat hij in de figuur naar voor wil brengen. Hij vestigde er de aandacht op dat de figuur in de advertentie gestileerd is, waarbij de nadruk wordt gelegd op het menselijk lichaam en niet op de vrouw, noch op de naaktheid van de persoon. Het gebruik van een gestileerde figuur benadrukt zijn inziens het respect voor de vrouw en het menselijk lichaam in het algemeen. Hij stelde dat het absoluut niet zijn bedoeling is om de vrouw als object te benaderen. Hij verwees ook naar het gebruik van het gekrulde blad, waarmee hij enerzijds de de natuurlijke oorsprong en anderzijds de ondersteunende functie wil beklemtonen. Tenslotte stelde hij van oordeel te zijn dat deze advertentie in overeenstemming is met de huidige wetgeving.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het om een gestileerde afbeelding gaat van een vrouwelijk lichaam.
Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie is de Jury van oordeel dat deze afbeelding geen elementen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. De afbeelding van het vrouwelijk lichaam houdt verband met het product en is geenszins van aard om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BIOVER
Product/Dienst: Ligne Plus
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/08/2007