BILLI – 25/05/2010

Beschrijving van de reclame

De website van BILLI vermeldt:”Tout illimité, c’est bien fait pour vous!” “Tout illimité, de quoi pêter un câble!” en “Tout illimité, ça sonne la fin du monopole”.

Motivering van de klacht(en)

De hele aanbieding steunt op het concept van “onbeperkt” (“illimité”) downloaden (een pakkende term in Franstalig België), maar aan de telefoon spreekt men eerst over een “Fair Use Policy” en vervolgens over een limiet van 200 Go. Kortom, we spreken over onbegrensd downloaden, begrensd tot 200 Go.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij niet precies kan controleren wat door het callcenter wordt gezegd, en dat het mogelijk is dat bepaalde agenten de hun verstrekte informatie nog niet naar behoren hebben verwerkt. Hij heeft ook gepreciseerd dat de website de gebruiksvoorwaarden voor het internet duidelijk uiteenzet. Zo bijvoorbeeld bestaat er, voor wat betreft de dienst Tout Ilimité (3ple play tv + Tel & Net illimité), geen beperking op het downloadvolume. Echter, er zijn gebruiksvoorwaarden die deze gebruikswijze van het internet regelen. Zo moet de adverteerder zich in het bijzonder beschermen tegen uitgeverijen en auteursverenigingen, die zich tegen hem kunnen keren, of hem vragen een bepaalde maatregelen te treffen wanneer een consument beschermde inhoud illegaal downloadt. Hoewel hij van mening is dat het praktisch onmogelijk is 200 Gigabyte per maand te downloaden op een wettelijke manier en zonder de wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom te overtreden, legt hij geen download-limiet op aan deze dienst, maar wel gebruiksvoorwaarden die de potentiële klant terug kan vinden bij de algemene gebruiksvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd.
De adverteerder heeft tenslotte gepreciseerd dat hij het nodige zal doen om zijn agenten correct te briefen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame voor Billi de vermelding “Tout illimité”bevat, samen met afbeeldingen (pictogrammen) van een telefoon, een computer en een televisie.
De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat het maandelijks upload- en downloadvolume inderdaad onbeperkt zou zijn.
Niettegenstaande is de Jury van oordeel dat, voor het overige (telefonie, televisie en andere aspecten van het internet in het bijzonder), de termen “tout illimité” te absoluut gesteld zijn, gelet op de voorwaarden en beperkingen die weliswaar worden vermeld op de website maar die niet direct genoeg op de voorgrond worden geplaatst. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is de consument op te misleiden, in de zin van de artikelen 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en van de artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Op basis van wat voorafgaat heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn website in die zin aan te passen dat geen gewag meer wordt gemaakt van de term “tout illimité” en om deze term in de toekomst niet meer te gebruiken in reclame voor Billi.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BILLI
Product/Dienst: Tout illimité
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/05/2010