BETFIRST – 29/11/2017

Beschrijving van de reclame

De voice-over in de radiospot zegt onder meer: « Vous voulez faire fortune ? Mais vous n’avez pas envie de faire 9 ans d’études et bosser tous les jours jusqu’à 23 heures pour lancer votre affaire ? Alors, jouez au nouveau betFIRST Casino sur betfirst.be et gagnez du cash en pariant sur vos jeux de casino préférés. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclame luiheid en gemakzucht verheerlijkt en een verslaving versterkt waaraan veel van onze landgenoten zich maar moeilijk kunnen onttrekken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot in kwestie deel uitmaakt van een reeks humoristische spots die zijn casino en zijn sportweddenschappen op de voorgrond plaatsen. Hij voegde toe dat men de boodschap uiteraard humoristisch moet opvatten. Hij kan echter begrijpen dat humor voor de ene niet hetzelfde is als voor de andere.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vooreerst in herinnering gebracht dat het toegestaan is om reclame te maken voor een vergunde kansspelwebsite.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat men in de spot onder andere hoort: « Vous voulez faire fortune ? Mais vous n’avez pas envie de faire 9 ans d’études et bosser tous les jours jusqu’à 23 heures pour lancer votre affaire ? Alors, jouez au nouveau betFIRST Casino. ».

Volgens de Jury is de toon van de spot voldoende tweedegraads en de formulering voldoende overdreven (9 jaar studeren en elke dag werken tot 23 uur) opdat de gemiddelde luisteraar de spot niet letterlijk zou nemen.

De Jury is eveneens van mening dat de spot niet de boodschap uitdraagt dat de deelname aan een kansspel op een realistische wijze studeren of werken zou kunnen vervangen en niet aanspoort om niet te studeren of tot luiheid in het algemeen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de radiospot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BETFIRST
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2017