BETFIRST – 29/08/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een kleedkamer van een sportclub en een man die fluitend aan het douchen is. Plots hoort men mannen zingen in het vertrek ernaast. De spot toont de mannen door hen te filmen tussen de benen door van de douchende man die zich ongemakkelijk lijkt te voelen. Een stuk zeep komt aan gegleden en stopt tussen zijn voeten. Hij kijkt ernaar en richt zijn hoofd op.
Voice-over: “Heb jij de ballen? Speel liever bij Betfirst”. Tekst op het scherm: “Heb jij de ballen? Speel bij Betfirst”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat in de reclame een man zich aan het wassen is onder de douche en andere mannen bouwen een feestje in het vertrek achter de man die zich wast. De man onder de douche ziet hen, laat de zeep vallen en wil zich bukken om hem op te rapen. Op dat moment vraagt de voice-over "hoe moedig jij bent" (niet de exacte woorden) en wordt duidelijk geïmpliceerd dat je beter kan spelen bij de adverteerder dan het risico te lopen te worden gesodomiseerd. Volgens haar is deze reclame van homofobe strekking, zelfs regelrechte homofobie, en homofobie is illegaal in België.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot in kwestie deel uitmaakt van een reeks humoristische spots die zijn casino en sportweddenschappen in de kijker zet. De boodschap is uiteraard grappig bedoeld, maar hij kan begrijpen dat niet iedereen dezelfde humor heeft.
Hij deelde eveneens mee dat de advertentie helemaal niet homofoob is en geen seksuele elementen bevat. Hij is verbaasd over deze helemaal uit de context gehaalde interpretatie. De boodschap die deze reclame wil overbrengen is dat een kleine, nieuwe speler in een club de "groten" kan verslaan.
De spot toont een sportman die bij zijn sportclub een douche neemt. De andere spelers komen terug van het veld en maken veel lawaai. Ze feesten, zijn blij met hun sportieve overwinning en komen de ruimte binnen. In de douches van sportclubs worden vaak grapjes uitgehaald, maar die zijn niet noodzakelijk seksueel getint. De reclamespot bestaat uit twee delen, het deel met de ontknoping van deze reclame toont dat de nieuwe jongeman in de club zich niet heeft laten doen door de andere "groteren". Ze liggen op de grond omdat de jongeman niet met zich heeft laten sollen. Het gaat hier dus duidelijk niet om "sodomie" of "homofobie".
De adverteerder is dan ook van mening dat deze advertentie geen inbreuk maakt op de wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot, om de slogan "Heb jij de ballen? Speel bij Betfirst" te illustreren, een man in beeld brengt die zich aan het douchen is in een kleedkamer van een sportclub terwijl een groep mannen een feestje bouwt in het vertrek achter hem, en dat hij aarzelt om zich te bukken om de zeep tussen zijn voeten op de vloer op te pakken.

De Jury heeft eveneens kennisgenomen van de klacht en met name van de bijhorende interpretatie van de tv-spot als duidelijk implicerend dat je beter kan spelen bij de adverteerder dan het risico te lopen te worden gesodomiseerd.

Ze heeft ook kennisgenomen van het feit dat de reclame volgens de adverteerder geen seksuele elementen bevat, gegeven dat in de douches van sportclubs vaak grapjes worden uitgehaald die niet noodzakelijk seksueel getint zijn, maar enkel de boodschap overbrengt dat een kleine, nieuwe speler in een sportclub de "groten" kan verslaan.
Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er eveneens nota van genomen dat de reclamespot uit twee delen bestaat, waarbij het deel met de ontknoping van deze reclame toont dat de jongeman zich niet heeft laten doen door de andere "groteren", die op de grond liggen.

Niettegenstaande het voorgaande en afgezien van het bestaan van een tweede fase van de reclame waarvan de kijker niet noodzakelijk kennis heeft, is de Jury van mening dat de reclame van aard is om in hoofde van de gemiddelde consument een clichématig beeld van mannenkleedkamers en homoseksualiteit te kunnen oproepen.

Gelet op de huidige maatschappelijke context wat betreft homofobie en rekening houdend met het voorgaande, is de Jury van mening dat de betrokken reclame negatieve reacties kan teweegbrengen bij het publiek. Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BETFIRST
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  29/08/2018