BEST OF TV – 21/11/2018

Beschrijving van de reclame

De video in het verkooppunt toont beelden van verschillende voorwerpen die stuk zijn en die men herstelt met behulp van het product in kwestie terwijl men de voice-over hoort die onder andere zegt:
« Au quotidien, les choses cassent. Eh oui, c’est la vie. Mais quand il s’agit de réparer, c’est toujours la croix et la bannière. Les colles ? Il faut tout maintenir sans bouger le temps que ça sèche. On en a plein les doigts et ça ne marche pas. Découvrez la toute nouvelle révolution : Lazer Bond, un concentré de technologies qui va vraiment vous changer la vie pour toutes vos réparations quotidiennes. ».
Op een bepaald moment ziet men iemand een boot in twee zagen en opnieuw aan elkaar lijmen met behulp van het gepromote product. Men ziet vervolgens een man met de boot in kwestie varen op een wateroppervlak en al lachend zwaaien. Op hetzelfde moment horen we de voice-over: « Pour vous prouver sa puissance, nous avons même coupé ce bateau en deux. Vous ne rêvez pas. Et regardez, après le passage du Lazer Bond, c’est comme s’il ne s’était rien passé. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager was verbaasd om in deze video de herstelling van een motorboot met dit product te zien. Volgens hem komt de veiligheid van de consument in het gedrang.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar artikel 17 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat met name het volgende bepaalt: “Reclameboodschappen mogen niet zonder een gegronde reden van educatieve of sociale aard, visuele voorstellingen of beschrijvingen bevatten van gevaarlijke praktijken of van situaties waarbij veiligheid en gezondheid niet in acht worden genomen.”.
Hij benadrukte vervolgens dat deze bepaling geanalyseerd moet worden in functie van de context van de communicatie, de afgebeelde personen, de gebruikte grafische weergave, het getoonde universum en het beoogde publiek.
Volgens hem zijn bepaalde risicovolle gedragingen toegestaan, zoals bijvoorbeeld een enscenering in een manifest irreële of duidelijk absurde context, waardoor het gedrag niet geanalyseerd kan worden als reproduceerbaar in het echte leven. Dit is hier het geval, zoals ook blijkt uit de voice-over van de sequentie: “Pour vous prouver sa puissance, nous avons même coupé ce bateau en deux.”.
Deze sequentie dient volgens de adverteerder enkel om de doeltreffendheid van het product te demonstreren en heeft dus niet als doel om de consument aan te moedigen noch om hem toe te laten om deze situatie, met name “het in twee zagen van een boot”, te reproduceren.
Bovendien toont deze scène het product niet in normale gebruiksomstandigheden. Daarenboven wordt er op geen enkel moment beweerd dat het product een motorboot herstelt.
Rekening houdend met de specifieke context van de scène en de abnormale gebruiksomstandigheden van het product hierin, kan volgens de adverteerder niet volgehouden worden dat het uittreksel van de video de veiligheid van de consument aantast.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de video in kwestie en van het standpunt van de klager die van mening is dat de veiligheid van de consument in het gedrang komt daar waar men de herstelling van een in twee gezaagde boot toont.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat volgens deze de sequentie in kwestie zich situeert in een duidelijk absurde context en enkel dient om de doeltreffendheid van het product te demonstreren.

Welnu, volgens de Jury is de scène waarin men een boot ziet varen die in twee gezaagd was en opnieuw aan elkaar gelijmd met behulp van het gepromote product en die begeleid wordt met de voice-over die met name zegt: “Pour vous prouver sa puissance, (…)” en “Vous ne rêvez pas.” niet manifest en evenmin voldoende absurd is om als dusdanig begrepen te worden door het doelpubliek.

De Jury is van mening dat deze scène net getoond wordt als een experiment dat gewerkt heeft en dus een voorstelling uitmaakt van een gevaarlijke praktijk in de zin van artikel 17 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan positieve reactie van de adverteerder is een schorsingsaanbeveling aan het betrokken verkooppunt gestuurd.

Adverteerder: BEST OF TV
Product/Dienst: Lazer Bond
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/11/2018