BEOBANK – 16/09/2016

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot die begint met een scherm met de tekst “Flash météo” toont een weervrouw, die een erg sterke wind ondergaat, voor de kaart van België.
Ze meldt: “Mesdames et Messieurs, bonjour, des vents violents sont attendus sur l’ensemble de la Belgique. Ceux-ci atteindront une vitesse de 200 km/h dans le Sud du pays”.
Op dat moment rukt de wind haar kleren af en staat ze in haar ondergoed. Ze bedekt zich met haar handen en kijkt beschaamd naar rechts en links.
De VO zegt onder andere: “Pourquoi sortir si vous pouvez faire votre shopping online ?”
Men ziet vervolgens een man die zich bij de presentatrice voegt om een selfie met haar te nemen. Zij neemt dan een pose aan vooraleer ze zich opnieuw bedekt met haar handen.

Motivering van de klacht(en)

Voor de klager is de inhoud van deze reclame totaal absurd. Ten eerste is er absoluut geen verband tussen een vrouw tonen in haar ondergoed en bankproducten verkopen.
Vervolgens heeft hij moeite om de link te begrijpen tussen het weerbericht – de bank en een halfnaakte vrouw.
De klager benadrukt vervolgens dat op het einde van de reclame, de vrouw die zich zo goed en zo kwaad mogelijk bedekt met haar handen vergezeld wordt door een man (gekleed natuurlijk) die zijn gsm uithaalt om een selfie met haar te nemen en dat zij vervolgens gewillig een pose aanneemt en ons bovendien beloont met een “duckface”. Hij vindt dat het gaat om een denigrerende afbeelding van de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de kredietkaart Beobank Club gepromoot wordt in samenwerking met IP Belgium, reclameregie van de kanalen van RTL en heeft, zoals gevraagd door de klager, de betekenis van de reclame uitgelegd.

De Beobank Club kaart heeft als voornaamste voordeel dat ze aan bezitters kortingen aanbiedt tot en met 5% op hun online aankopen. Zo hebben de consumenten dus, bij verschrikkelijk weer bijvoorbeeld, de mogelijkheid om te genieten van de voordelen van de kaart door hun aankopen te doen zonder hun huis te moeten verlaten.

Vandaar komt het creatieve concept van de campagne. Drie Tv-spots werden gerealiseerd die inderdaad een “weervrouw” tonen die in de studio waar ze werkt de grillen van het klimaat trotseert: een storm in de ene, onweer in een andere, een extreme koude in de derde. Voor de adverteerder kwam het idee om een weerbericht te imiteren vanzelf vanaf het moment dat hij de kijker wilde doen glimlachen door zich te laten inspireren door dagelijkse en terugkerende programma’s van televisiekanalen, waar de dienst RTL-TVi toe behoort.

Het zien van het geheel van deze spots – de kijkers van RTL-TVi ontdekken ze alle drie in dezelfde mate – zou de draagwijdte van deze klacht volgens hem moeten relativeren: hij heeft nooit de intentie gehad om een denigrerend beeld van de vrouw te tonen. Dit zou helemaal ingaan tegen zijn waarden.

Het doel was enkel om de kijkers te laten lachen door de effecten te overdrijven van de wind, de bliksem en de ijzige kou op een persoon, man of vrouw, die onderworpen is aan de krachten van de natuur. De insteek is zeker overdreven, dat hoort zo bij entertainment, maar blijft gemoedelijk.

Wat de opvallende selfie betreft die de algemene toon van de spot volgt, deze werd gevraagd door het reclamebureau om zo goed mogelijk overeen te komen met de doelgroep van het product, namelijk jongeren.

Zijn deze spots dus absurd? Ja, maar volgens de adverteerder zeker niet in de zin dat de klager ze begrijpt. Ze zijn eenvoudigweg absurd zoals het geval is voor spots met opvallende humor waar reclame graag gebruik van maakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Tv-spot en de verschillende elementen van de klacht die erop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder ervoor gekozen heeft om een weerbericht na te bootsen om te illustreren dat de consument kan genieten van de voordelen van zijn bankkaart door zijn aankopen online te doen, zonder de grillen van het weer te moeten ondergaan. De Jury is derhalve van mening dat het tonen van een weervrouw die een sterke wind te verduren krijgt in de spot in kwestie (en een onweer of de koude in de andere twee spots van de campagne) niet ongepast is en een verband vertoont met de boodschap van de adverteerder.

De Jury is eveneens van mening dat het nagebootste weerbericht, met de duidelijk overdreven enscenering, de leidraad vormt van deze reclame, zonder dat het accent enkel op de vrouw in het algemeen of op haar beperkte kledij gelegd wordt.

Zij heeft vervolgens vastgesteld dat de manier waarop de vrouw zich laat fotograferen met de man die op het platform komt typisch is voor selfies die circuleren op sociale media. De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat deze aldus zijn doelgroep van jongeren wilde bereiken. De Jury is van oordeel dat de gemiddelde consument er een humoristische knipoog in zal zien eerder dan een denigrerend beeld van de vrouw.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame de waardigheid van de vrouw niet aantast en evenmin in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEOBANK
Product/Dienst: Kredietkaart Beobank Club
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/09/2016