BENETTON GROUP SPA (I) – 09/02/2000

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de afbeelding van een in de Verenigde Staten ter dood veroordeelde man en vermeldt in grote letters “Ter dood veroordeeld”. In kleine letters zijn gegevens vermeld m.b.t. de afgebeelde persoon (naam, geboortedatum, misdrijf, straf).

Motivering van de klacht(en)

- De conformiteit met de ethische regels inzake reclame moet worden onderzocht.
- De reclame wordt aanzien als een commerciële exploitatie van een thema verbonden met de menselijke waardigheid.

Jurybeslissing

Overwegende dat het gebruik voor commerciële doeleinden van een ernstig en delicaat thema zoals de doodstraf kan kwetsen en dat de beelden van geïdentificeerde personen, ter dood veroordeeld in de Verenigde Staten, kunnen beschouwd worden als een aantasting van de menselijke waardigheid, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Gevolg

De adverteerder liet gelden dat hij ervoor gekozen heeft om belangrijke maatschappelijke thema's onder de aandacht van het publiek te brengen. In het jaar 2000 leggen Amnesty en verschillende regeringen zich toe op de afschaffing van de doodstraf en de adverteerder heeft zijn stem daar willen aan toevoegen. De affiche-campagne stopt op 15/02 en zal niet hernomen worden.

Adverteerder: BENETTON GROUP SPA (I)
Product/Dienst: Doodstraf
Media: Affiche
Initiatief: Consument, Jury
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  09/02/2000