BENETTON GROUP SPA (I) – 08/05/2001

Beschrijving van de reclame

De advertenties met de vermelding “taste of honey” tonen 3 verschillende modefoto's waarbij de handen van de modellen zich ter hoogte van de geslachtsdelen bevinden : een jonge vrouw houdt de arm van een plastic beer vast als een penis, een vrouwenhand bevindt zich onder de plooi van haar tennisrok en twee mannenhanden houden voor de broek een bloem vast als bedekking van de geslachtsdelen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame wordt beschouwd als zijnde van slechte smaak door zijn fallische verwijzingen die psychische schade kunnen berokkenen bij minderjarigen en van aard zijn seksistische stereotypes in stand te houden.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury de mening toegedaan dat dergelijke voorstellingen die geen enkel verband hebben met het product en die verspreid worden in een dagblad met grote oplage, het publiek kunnen kwetsen doordat het indruist tegen hetgeen aanvaardbaar is om openbaar te tonen, rekening houdend met de gebruikte symboliek.
Op basis van art. 2 van de I.K.K. code heeft zij de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft laten weten dat deze reclamecampagne beëindigd was en niet meer zal verspreid worden.

Adverteerder: BENETTON GROUP SPA (I)
Product/Dienst: Sisley
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  08/05/2001