BENETTON GROUP SPA (I) – 01/04/2003

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont het bekken van een vrouw die een slipje draagt dat ze met haar hand naar beneden trekt waardoor men gedeeltelijk de schaamstreek ziet waarover gestileerde witte vlammen worden afgebeeld. Over de vlammen wordt de naam van het merk gedrukt. Slogan “Hot Couture”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame betreft een seksistische provocatie die de intimiteit tentoonspreidt en afbreuk doet aan de menselijke gevoeligheid. Deze afbeelding bestaat erin te zeggen dat een jong meisje provocerend is en aldus verachtelijk. Door enkel het bekken te tonen wordt de persoon ontmenselijkt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten verrast te zijn door de reacties daar de reclame geen beelden toont die beledigend zijn of die verwijzen naar seksuele uitbuiting. Het gaat bijgevolg slechts om persoonlijke interpretaties. De reclame zinspeelt op het exhibitionisme van de modellen en verwijst op een ironische manier naar erotiek en dit voor een merk met een trendy look. Hij benadrukte dat het duidelijk om sensualiteit gaat en dat de afbeelding geen geslachtsorganen toont en dus geenszins pornografisch is. De getekende vlammen hebben een allegorische betekenis die verwijst naar passie en sensualiteit.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze afbeelding in kwestie en de houding van de persoon kan gepercipieerd worden als zijnde onfatsoenlijk en kwetsend. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken en niet echt getuigt van goede smaak, heeft zij gemeend overeenkomstig artikel 4 van haar reglement een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Adverteerder: BENETTON GROUP SPA (I)
Product/Dienst: Sisley
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  01/04/2003